Việt Nam sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp Latvia

Việt Nam sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp Latvia