Chủ tịch nước Trần Đại Quang hết mình phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân

Chủ tịch nước Trần Đại Quang hết mình phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân