Có bằng cử nhân y khoa do nước ngoài cấp vẫn phải học bổ sung

13/03/2018 - 20:58

Bộ Y tế vừa đưa ra dự thảo Thông tư Quy định về đào tạo bổ sung đối với người Việt Nam có văn bằng cử nhân y khoa do nước ngoài cấp, mới được cấp chứng chỉ hành nghề khám, chữa bệnh với chức danh là bác sĩ.

A A

Theo Thứ trưởng Bộ Y tế Lê Quang Cường, việc đào tạo bổ sung để hoàn chỉnh khối lượng kiến thức chuyên ngành phát triển từ bậc học đại học, có mặt bằng kiến thức tương đương bác sĩ y đa khoa của Việt Nam.

Được cấp bằng ở nước ngoài về Việt Nam vẫn phải học bổ sung

Theo dự thảo, người có văn bằng cử nhân y khoa do nước ngoài cấp, tùy theo loại văn bằng mà được đăng ký học bổ sung 1 trong 3 ngành sau: Ngành y đa khoa đối với người có văn bằng cử nhân y khoa; cử nhân y học; cử nhân điều trị học; cử nhân lâm sàng; cử nhân nội khoa hoặc cử nhân ngoại khoa. Ngành Răng hàm mặt đối với người có văn bằng cử nhân răng hàm mặt hoặc cử nhân nha khoa. Ngành Y học cổ truyền đối với người có văn bằng cũng cử nhân Trung Y; cử nhân Y học cổ truyền; Học sĩ Trung y hoặc Học sỹ Y học cổ truyền.

Đối với ngành y đa khoa, thời gian đào tạo là 18 tháng; với ngành răng hàm mặt, thời gian đào tạo là 12 tháng; với ngành Y học cổ truyền, thời gian đào tạo là 12 tháng. Bộ Y tế cũng quy định cơ sở đào tạo bổ sung là cơ sở giáo dục đại học đang đào tạo trình độ đại học ngành tương ứng với ngành đào tạo bổ sung và có ít nhất 5 khóa đã tốt nghiệp.

Theo Công an nhân dân