Điểm sáng trong công tác giữ gìn an ninh trật tự

23/05/2019 - 07:55

 - Những năm qua, Hội Cựu chiến binh huyện Tri Tôn đã chỉ đạo hội cơ sở chủ động tuyên truyền, vận động hội viên và quần chúng nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước. Đồng thời, tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền chỉ đạo triển khai các biện pháp giữ vững ổn định về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thông qua các mô hình tự quản về an ninh trật tự (ANTT).

A A

Giữ gìn an ninh trật tự

Những năm qua, mô hình phối hợp giữa Hội Cựu chiến binh và Công an xã Vĩnh Phước trong công tác giữ gìn ANTT, trật tự an toàn xã hội được đông đảo người dân đồng tình ủng hộ.Theo Hội Cựu chiến binh xã Vĩnh Phước, với đặc thù là xã nông nghiệp, có địa bàn rộng lớn, hệ thống kênh, rạch chằng chịt, phần lớn cư dân sống tập trung theo tuyến dân cư Kênh Mới và Đông T5, nên tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất ANTT.

Thời gian qua, trên địa bàn xã đã xảy ra một số vụ mâu thuẫn nhỏ như: uống rượu đánh nhau gây mất trật tự công cộng; buôn lậu hàng cấm; đánh bắt thủy sản trái phép; các tụ điểm phức tạp hay tệ nạn xã hội… Từ thực tế đó, Hội Cựu chiến binh xã đã phối hợp lực lượng công an xử lý kịp thời, nhanh chóng các vụ việc, không để kéo dài làm ảnh hưởng đến tình hình ANTT trên địa bàn. Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Vĩnh Phước Nguyễn Hoàng Minh cho biết, nhờ làm tốt công tác nắm tình hình và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm nên tình hình ANTT trên địa bàn được giữ vững ổn định. Từ việc xử lý có hiệu quả các vụ việc, góp phần xây dựng lòng tin của quần chúng đối với hội và công an xã.

Ngoài ra, hội còn xây dựng nhiều mô hình như: mô hình địa bàn giáp ranh, tham gia nắm tình hình khu vực giáp ranh giữa Vĩnh Phước - Vĩnh Gia - Vĩnh Phú - Lương An Trà, kịp thời báo cáo, tham mưu ngành chuyên môn giải quyết các vụ việc nhanh chóng, kịp thời; mô hình “Toàn dân tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông” với các hoạt động như tuyên truyền nội dung các văn bản trong lĩnh vực giao thông đường bộ trong hội viên, nhân dân; mô hình “Quỹ phòng, chống tội phạm”, mô hình “Cổng rào ANTT”… nhờ đó tình hình ANTT trên địa bàn xã được đảm bảo.

Điểm sáng trong công tác giữ gìn an ninh trật tự

Nhiều mô hình cựu chiến binh bảo vệ biên giới, bảo vệ an ninh trật tự đã phát huy phẩm chất Bộ đội cụ Hồ, tạo lòng tin đối với quần chúng nhân dân

Giữ an ninh trong đồng bào dân tộc

Là một trong những địa phương có đông đồng bào dân tộc thiểu số Khmer sinh sống, những năm qua, tình hình ANTT nhìn chung ổn định, kinh tế không ngừng phát triển, các chính sách về an sinh xã hội được triển khai thực hiện có hiệu quả, đời sống người dân dần được cải thiện, niềm tin của nhân dân đối với Đảng và chính quyền được củng cố...

Với truyền thống Bộ đội cụ Hồ, Hội Cựu Chiến binh xã phối hợp các ngành, đoàn thể quán triệt, triển khai công tác tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước; vận động nhân dân củng cố khối đại đoàn kết dân tộc, xây dựng đời sống văn hóa trên địa bàn xã. Trong đó nổi bật là mô hình xây dựng lực lượng dân phòng lấy cựu chiến binh làm nòng cốt, lấy địa bàn dân cư tổ, ấp, hộ gia đình làm trọng tâm để thực hiện công tác tuyên truyền; kịp thời hòa giải các vụ việc tranh chấp, xung đột. Hình thức tuyên truyền là lồng ghép trong các buổi sinh hoạt tổ an ninh nhân dân, các buổi hội thảo, họp dân, sinh hoạt  các câu lạc bộ pháp luật, hội thảo nông nghiệp… Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Châu Lăng Lê Văn Tây đánh giá, đến nay, bà con đồng bào dân tộc thiểu số Khmer xã Châu Lăng luôn đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau trong sản xuất, cải thiện cuộc sống, giảm nghèo... Tình trạng thanh, thiếu niên tham gia tệ nạn xã hội từng bước được kéo giảm, ý thức thực hiện công tác vệ sinh môi trường trong phum, sóc được nâng lên.

Ngoài ra, còn nhiều mô hình Hội Cựu chiến binh tham gia giữ gìn ANTT hoạt động hiệu quả như: phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” của Hội Cựu chiến binh xã Tân Tuyến; phong trào phối hợp bảo vệ đường biên giới cột mốc của Hội Cựu chiến binh xã Vĩnh Gia; hay mô hình “Hội Cựu chiến binh tham gia giữ gìn cột mốc biên giới và xây dựng nông thôn mới” ở xã Lạc Quới… Các mô hình, phong trào đã phát huy hiệu quả thiết thực, hiệu quả trên mặt trận phòng, chống tội phạm, đảm bảo ANTT, tạo được sự tin tưởng của cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân địa phương.

ĐÌNH ĐỨC