Liên đoàn Lao động tỉnh: Báo cáo nhanh kết quả Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII

04/10/2018 - 08:25

 - Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh vừa tổ chức Hội nghị báo cáo nhanh kết quả Đại hội Công đoàn (CĐ) Việt Nam lần thứ XII (nhiệm kỳ 2018- 2023).

A A

Liên đoàn Lao động tỉnh: Báo cáo nhanh kết quả Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII

Đại biểu tham dự hội nghị

Đại hội CĐ Việt Nam lần thứ XII (nhiệm kỳ 2018- 2023) là đại hội “đổi mới, dân chủ, đoàn kết, trách nhiệm”, khẳng định quyết tâm của các cấp CĐ, toàn thể cán bộ CĐ tận dụng thời cơ, vượt qua khó khăn, thách thức, chủ động đổi mới tổ chức và hoạt động, xây dựng CĐ Việt Nam lớn mạnh, tạo bước phát triển mới trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XII (nhiệm kỳ 2018- 2023) gồm 175 ủy viên; đồng chí Bùi Văn Cường, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng được bầu làm Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam.

Tin, ảnh: THANH HÙNG