Nâng cao chất lượng cán bộ hội các cấp

22/05/2019 - 07:55

 - Những năm qua, Hội Nông dân tỉnh tập trung thực hiện tốt công tác xây dựng tổ chức hội các cấp, trong đó có việc bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ ở cấp huyện, thị xã, thành phố và cơ sở. Bởi, cán bộ hội là hạt nhân, là cơ sở để đẩy mạnh, phát triển phong trào nông dân tại các địa phương.

A A

Cán bộ tham gia lớp tập huấn

Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Võ Chí Hùng xác định: “Công tác hội ở cơ sở có vững mạnh hay không, phần nhiều phụ thuộc vào những cán bộ đang công tác tại địa phương đó. Cán bộ mạnh, tích cực với phong trào, có trình độ chuyên môn nghiệp vụ sẽ góp phần định hướng cho nông dân thực hiện tốt các phong trào, chủ trương lớn cho tổ chức hội. Do đó, Hội Nông dân tỉnh luôn quan tâm đến công tác bồi dưỡng cán bộ, hội viên về trình độ chuyên môn nghiệp vụ để xứng đáng là người đại diện cho giai cấp mình, phấn đấu vì lợi ích của nông dân Việt Nam”.

Theo đó, Hội Nông dân tỉnh phối hợp Trường cán bộ Hội Nông dân Việt Nam đã tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác hội cho 72 cán bộ thuộc Hội Nông dân tỉnh và Hội Nông dân các huyện, thị xã, thành phố. Lớp học kéo dài 30 ngày, với các chuyên đề về nghiệp vụ công tác hội, những nhiệm vụ trọng tâm các cấp hội triển khai hiện nay, về thực hành rèn luyện kỹ năng công tác hội. Trong đó tập trung vào một số nội dung quan trọng, như: đổi mới nội dung và phương pháp hoạt động của hội; công tác tuyên truyền của Hội Nông dân Việt Nam; tổ chức các hoạt động dịch vụ hỗ trợ nông dân; xây dựng mô hình kinh tế tập thể nông nghiệp; công tác giải quyết khiếu nại và hòa giải ở cơ sở

Hiệu trưởng Trường cán bộ Hội Nông dân Việt Nam Vũ Ngọc Bình cho biết: “Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ hội được Hội Nông dân Việt Nam xác định là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu. Mục tiêu của các khóa bồi dưỡng nghiệp vụ công tác hội nhằm cập nhật, bổ sung những kiến thức mới về lý luận, chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng, phương pháp của cán bộ hội. Qua đó, góp phần nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ hội các cấp, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Đây là hoạt động được triển khai thường xuyên, liên tục nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển của phong trào nông dân trong thời kỳ đất nước hội nhập quốc tế sâu rộng”.

Năm 2019 là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Nông dân các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII. Về nhân sự chủ chốt của hội trong nhiệm kỳ này có sự thay đổi, với nhiều cán bộ từ lĩnh vực khác sang công tác trong tổ chức hội. Do đó, lực lượng này cần được bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ và kỹ năng, phương pháp công tác để hiểu rõ hơn bộ máy tổ chức, hoạt động của hội và phong trào nông dân. Từ đó, tiếp cận nhanh với công việc cũng như triển khai sâu rộng nghị quyết của các cấp hội đến với hội viên, nông dân tại địa phương.

Là học viên tham gia lớp tập huấn, Chủ tịch Hội Nông dân huyện Châu Phú Huỳnh Minh Ngọc chia sẻ: “Các lớp bồi dưỡng kiến thức nghiệp vụ công tác hội rất cần thiết cho cán bộ đang công tác ở cấp huyện và cơ sở. Thực tế cho thấy, nông dân luôn tin tưởng và tham gia tích cực với các hoạt động của Hội Nông dân. Do đó, cán bộ hội phải có đủ tầm và sự nhiệt tình vì phong trào nông dân, để có thể định hướng cho bà con trong việc làm ăn, phát triển kinh tế. Như vậy, chúng tôi mới xứng đáng là người đại diện cho giai cấp mình”.

Ngoài lớp tập huấn lần này, Hội Nông dân tỉnh còn thường xuyên mở các lớp bồi dưỡng ngắn hạn nhằm kịp thời cập nhật tình hình thời sự và những vấn đề mới về nông nghiệp, nông dân, nông thôn cho cán bộ hội thuộc các địa phương trong tỉnh. Qua đó, trang bị thêm kiến thức, kỹ năng để cán bộ hội cấp cơ sở tiếp tục phát huy vai trò là nòng cốt trong các hoạt động của tổ chức hội và phong trào nông dân tại địa phương. “Thời gian tới, Hội Nông dân tỉnh sẽ tiếp tục triển khai công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ, hội viên nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội Nông dân các cấp, hướng đến xây dựng, phát triển phong trào nông dân chất lượng, hiệu quả, bắt kịp xu thế thời hội nhập” - Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Võ Chí Hùng xác định.

THANH TIẾN