Tây Ban Nha bắt người đàn ông lớn tuổi gây nhiều vụ cướp ngân hàng

Tây Ban Nha bắt người đàn ông lớn tuổi gây nhiều vụ cướp ngân hàng