‘Ngày hôm qua’ với sự biến mất của The Beatles ra mắt khán giả Việt

‘Ngày hôm qua’ với sự biến mất của The Beatles ra mắt khán giả Việt