Emmy 2018: "Game of Thrones" được vinh danh ở thể loại chính kịch

Emmy 2018: "Game of Thrones" được vinh danh ở thể loại chính kịch