Trao giải và triển lãm Cuộc thi ảnh nghệ thuật "Biển, đảo quê hương"

Trao giải và triển lãm Cuộc thi ảnh nghệ thuật "Biển, đảo quê hương"