An Giang chuyển đổi cây trồng theo hướng ổn định

22/10/2020 - 05:21

Giai đoạn 2017-2020, diện tích chuyển đổi cơ cấu cây trồng từ trồng lúa sang rau, màu và cây ăn trái vượt chỉ tiêu đề ra. Từ hiệu quả của mô hình, tỉnh đặt mục tiêu trong 10 năm tới, nâng tổng diện tích chuyển đổi lên gấp hơn 4 lần hiện nay, góp phần tăng giá trị sản xuất trên cùng diện tích.

A A

Chuyển đổi cơ cấu cây trồng cho hiệu quả kinh tế cao hơn

Nâng cao thu nhập

Việc sản phẩm nhãn xuồng Khánh Hòa được Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP tỉnh xếp hạng 3 sao là niềm vui rất lớn của các thành viên Tổ hợp tác nhãn xuồng Khánh Hòa (Châu Phú). Đó là động lực thúc đẩy người dân xã Khánh Hòa tiếp tục chuyển đổi vùng đất lúa kém hiệu quả sang trồng cây ăn trái. “Đặc thù nhãn xuồng trồng ở vùng đất này cho trái to, vỏ dày, cơm khô, thơm ngon hơn những nơi khác nên lúc nào cũng bán được giá cao. Với 5-10 công đất trồng nhãn (1.000m2/công), gia đình có thể sống ấm no, nuôi con ăn học đàng hoàng” - ông Nguyễn Ngọc Tùng (thành viên Tổ hợp tác nhãn xuồng Khánh Hòa) chia sẻ.

Ở vùng cù lao Giêng (Chợ Mới), việc chuyển đổi hầu hết diện tích đất lúa sang trồng xoài giúp nhiều hộ dân dù có đất ít cũng vươn lên khấm khá. Ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19, dù giá bán xoài có những lúc xuống thấp nhưng nông dân vẫn có thu nhập cao hơn so với trồng lúa trước đây. Nhờ đẩy mạnh tiêu thụ thị trường nội địa, giá bán xoài trong tỉnh có dấu hiệu khởi sắc trở lại. Cụ thể, xoài Đài Loan hiện có giá từ 16.000-17.000 đồng/kg (tăng khoảng 8.000 đồng/kg so tháng trước); xoài cát Hòa Lộc bình quân 40.000 đồng/kg (tăng 15.000 đồng/kg); xoài Keo, xoài cát Chu cũng tăng lên 19.000-20.000 đồng/kg...

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) An Giang Nguyễn Sĩ Lâm cho biết, thực hiện Quyết định số 3410/QĐ-UBND ngày 14-11-2017 của UBND tỉnh về phê duyệt kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng từ trồng lúa sang rau, màu và cây ăn trái giai đoạn 2017-2020, đến nay, toàn tỉnh đã chuyển đổi được 21.613ha, gồm: rau dưa các loại 7.948ha, cây màu 8.016ha, cây ăn trái 5.648,18ha. Dự kiến đến cuối năm 2020, sẽ chuyển đổi vượt kế hoạch về diện tích (kế hoạch chuyển đổi 31.130ha).

Hiện nay, tình hình tiêu thụ rau màu tạm ổn, giá bán có dấu hiệu tăng trở lại. Cụ thể, ớt 37.000 đồng/kg, tăng 22.000 đồng/kg so tháng trước và tương đương so cùng kỳ 2019; nấm rơm ổn định giá 50.000-60.000 đồng/kg; khoai cao giá 25.000 đồng/kg, tăng gấp đôi so cùng kỳ 2019...

Tiếp tục chuyển đổi

Theo Sở NN&PTNT, toàn tỉnh hiện có 16.730ha cây ăn trái, tăng 1.305ha so cùng kỳ 2019. Một số loại có diện tích tăng cao so cùng kỳ, như: xoài 11.378ha, tăng 5,97% (tăng 641ha), trong đó các giống xoài chất lượng (Đài Loan, cát Hòa Lộc) chiếm gần 82% tổng diện tích; sầu riêng 127ha (tăng 32ha); mãng cầu 272ha (tăng 57ha); mít 621ha (tăng 361ha); nhãn 386ha (tăng 92ha); các loại cây ăn trái có múi (cam, chanh, quýt, bưởi) 1.422ha (tăng 46ha)…

“Nhìn chung, việc thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng (từ cây hàng năm sang cây lâu năm) được nhiều địa phương quan tâm và đã thực hiện trong những năm gần đây. Nhờ vậy, diện tích của hầu hết các loại cây lâu năm của tỉnh không ngừng tăng qua từng năm. Tổng sản lượng thu hoạch trong 9 tháng của năm 2020 ước đạt hơn 168.000 tấn, tăng 14,25% (tăng 21.000 tấn), trong đó xoài đạt sản lượng 119.600 tấn, tăng 19.500 tấn” - ông Nguyễn Sĩ Lâm thông tin.

Đối với rau màu, toàn tỉnh hiện đạt tổng diện tích khoảng 56.000ha/năm/4 vụ. Từ đầu năm đến nay, diện tích gieo trồng đạt gần 36.400ha, đạt 90,36% kế hoạch và bằng 91,41% so cùng kỳ (giảm 3.422ha). Trong đó, vụ mùa giảm 284ha, đông xuân giảm 904ha (đạt 18.713ha), hè thu giảm 2.233ha (đạt 17.683ha), riêng vụ thu đông dự kiến gieo trồng được 13.917ha (giảm 1.097ha).

Ông Lâm cho biết, dù còn những khó khăn nhất định về đầu ra, liên kết tiêu thụ sản phẩm nhưng nhìn chung, những diện tích chuyển đổi sang rau màu, cây ăn trái vẫn cho giá trị sản xuất và hiệu quả kinh tế cao hơn so với trước khi chuyển đổi. Thời gian tới, Sở NN&PTNT tiếp tục tham mưu UBND tỉnh, phối hợp các sở, ngành, địa phương thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp quy hoạch phát triển các giống cây trồng trên từng địa phương, trong đó lưu ý điều hành sản xuất linh hoạt nhằm phù hợp với yêu cầu của thị trường và doanh nghiệp, chú trọng liên kết tiêu thụ đầu ra cho sản phẩm.

Theo kế hoạch đăng ký chuyển đổi của 11 huyện, thị xã, thành phố, tổng diện tích chuyển đổi từ đất trồng lúa sang trồng rau, màu, cây ăn trái và cây trồng khác giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030 là 86.988,6ha. Trong đó, rau dưa các loại là 14.367,9ha; cây màu 14.316,4ha; cây ăn quả 26.304,3ha; cây cao lương 32.000ha. Sở NN&PTNT đã xây dựng kế hoạch chuyển đổi trình UBND tỉnh phê duyệt. Trước mắt, kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng tỉnh An Giang năm 2021 dự kiến thực hiện 5.232,8ha (rau dưa các loại 1.512,6ha; cây màu 1.633,7ha; cây ăn trái 2.086,6ha).

An Giang tiếp tục đa dạng hóa cây trồng, thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng đất nhưng cũng vừa duy trì quỹ đất trồng lúa ở mức phù hợp. Qua đó, góp phần tăng thu nhập cho người dân, giảm nghèo, ổn định chính trị xã hội, bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu.

 

NGÔ CHUẨN