An Giang đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động trong thời điểm dịch bệnh COVID-19

02/06/2021 - 05:18

 - Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2021 đã có nhiều đổi mới trong công tác triển khai cũng như cách thức thực hiện. Trong đó, tổ chức các hoạt động phải gắn việc nâng cao hiệu quả công tác an toàn vệ sinh lao động với công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 và vừa đảm bảo phát triển kinh tế - xã hội.

A A

Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2021 được phát động với chủ đề: “Tăng cường đánh giá, kiểm soát các nguy cơ rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động và sự tham gia của an toàn, vệ sinh viên”.

Theo Phó Giám đốc Sở Lao động -  Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) An Giang Phạm Sơn, năm nay, Ban chỉ đạo Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động sẽ tổ chức các hoạt động đảm bảo hiệu quả, thiết thực, phù hợp với điều kiện lao động sản xuất của doanh nghiệp (DN), cơ sở sản xuất - kinh doanh (SXKD). Đồng thời bảo đảm yêu cầu phòng, chống dịch bệnh COVID-19 của Chính phủ, địa phương và an toàn, sức khỏe cho người lao động và của cả cộng đồng.

Theo đó, các sở, ban, ngành và địa phương xây dựng kế hoạch hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2021 trên địa bàn tỉnh An Giang. Tăng cường công tác chỉ đạo, đẩy mạnh các hoạt động thông tin, tuyên truyền với nhiều hình thức phù hợp đến các cấp, ngành và DN cùng nhau hưởng ứng Tháng hành động. Phối hợp với các ngành chức năng và địa phương đẩy mạnh các hoạt động truyền thông, như: treo băng-rôn, khẩu hiệu, cấp phát tờ rơi, tài liệu tuyên truyền, hướng dẫn về công tác phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp...

Theo kế hoạch, trước và trong Tháng hành động, Sở LĐ-TB&XH An Giang sẽ chủ trì, phối hợp các cơ quan chức năng thành lập đoàn kiểm tra, thanh tra liên ngành về việc triển khai, tổ chức thực hiện Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2021 trên địa bàn tỉnh. Trong đó sẽ tập trung kiểm tra một số ngành, nghề có nhiều nguy cơ dẫn đến tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, như: xây dựng, điện, cơ khí; các công việc trong không gian hạn chế, các làng nghề có nguy cơ cao về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; việc sử dụng, kiểm định trang thiết bị máy móc, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động...

Tuy nhiên, do tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp nên hoạt động thanh, kiểm tra không được tiến hành. Thay vào đó, Ban chỉ đạo Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động yêu cầu các DN, cơ sở SXKD xây dựng chương trình, kế hoạch hành động cụ thể, lồng ghép triển khai các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động đảm bảo tính thiết thực và hiệu quả.

Bên cạnh đó, ban chỉ đạo còn yêu cầu các đơn vị đẩy mạnh thực hiện tự kiểm tra máy móc, thiết bị phục vụ sản xuất đề phòng sự cố, nguy cơ mất an toàn trong lao động sản xuất. Chủ động rà soát, đánh giá các nguy cơ, rủi ro mất an toàn vệ sinh lao động, từ đó đề ra giải pháp cải thiện điều kiện lao động và biện pháp kỹ thuật tại nơi làm việc. Đồng thời, thực hiện nghiêm các nội quy, quy trình và giải pháp bảo đảm an toàn vệ sinh lao động và phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại nơi làm việc...

Ông Phạm Sơn cho biết, việc triển khai Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động sẽ giúp nâng cao ý thức, nhận thức của người sử dụng lao động, người lao động và các cấp, ngành về thực hiện công tác an toàn vệ sinh lao động; đồng thời đẩy mạnh các chương trình phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp trong các DN, cơ sở SXKD, hộ gia đình.

Việc hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động còn nhằm biểu dương, tôn vinh những DN, cá nhân thực hiện tốt các quy định của pháp luật về lao động, việc làm, an toàn, vệ sinh lao động; xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ, chăm lo, đảm bảo tốt đời sống vật chất, tinh thần, quyền lợi của người lao động và lợi ích của DN.

Đồng thời, góp phần nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý nhà nước tạo điều kiện thuận lợi hỗ trợ cho DN phát triển. Thể hiện sự quan tâm của các ngành đối với hoạt động SXKD doanh nghiệp; từ đó chia sẻ, lắng nghe các ý kiến đóng góp, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình hội nhập.

ĐỨC TOÀN