An Giang đăng ký hơn 152.000ha lúa chất lượng cao, phát thải thấp

14/05/2024 - 10:51

 - Ngày 14/5, Văn phòng UBND tỉnh An Giang cho biết, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thị Minh Thúy đã ký quyết định ban hành kế hoạch thực hiện Đề án “Phát triển bền vững một triệu ha chuyên canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng ĐBSCL đến năm 2030”, tại tỉnh An Giang.

Nâng cao giá trị ngành hàng lúa gạo khi tham gia đề án

Mục tiêu của kế hoạch là hình thành và phát triển bền vững vùng chuyên canh lúa chất lượng cao, phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh và kết hợp tổ chức lại hệ thống sản xuất theo chuỗi giá trị, áp dụng các quy trình canh tác bền vững nhằm nâng cao thu nhập của người trồng lúa, giảm phát thải khí nhà kính và thích ứng với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường sinh thái.

Đồng thời, thúc đẩy hình thành và phát triển ổn định các hợp tác xã (HTX), tổ hợp tác (THT), tổ chức nông dân, đóng góp quan trọng vào chuỗi liên kết lúa gạo trên địa bàn tỉnh; tăng dần tỷ lệ sản xuất có liên kết tiêu thụ qua từng năm thực hiện. Từ đó, xây dựng chuỗi giá trị ngành hàng lúa gạo điển hình, làm mô hình kiểu mẫu cho phát triển lĩnh vực lúa gạo tại tỉnh An Giang đến năm 2030.

Theo đó, đến năm 2025, diện tích canh tác vùng chuyên canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp phấn đấu đạt 44.051ha, trên cơ sở diện tích vùng Dự án chuyển đổi nông nghiệp bền vững (VnSAT) và nhân rộng ở những vùng thuận lợi.

Nhằm đạt mục tiêu canh tác bền vững, tỉnh phấn đấu ượng lúa giống gieo sạ từ 80 - 100kg/ha; giảm 20% lượng phân bón hóa học, lượng thuốc bảo vệ thực vật có nguồn gốc hóa học, lượng nước tưới (so với canh tác truyền thống); 100% diện tích áp dụng ít nhất một quy trình canh tác bền vững, như: “1 phải, 5 giảm”, tưới ngập khô xen kẽ, tiêu chuẩn sản xuất lúa bền vững (Sustainable Rice Platform - SRP), các tiêu chuẩn thực hành nông nghiệp tốt được chứng nhận và được cấp mã số vùng trồng.

Về tổ chức sản xuất, 100% diện tích sản xuất vùng chuyên canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp có liên kết giữa doanh nghiệp với THT, HTX hoặc các tổ chức nông dân trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm.

Đồng thời, tỷ lệ cơ giới hóa đồng bộ đạt trên 50% diện tích, tỷ lệ thất thoát sau thu hoạch dưới 10%,  trên 35.000 hộ nông dân áp dụng quy trình canh tác bền vững, 70% rơm được thu gom khỏi đồng ruộng và được chế biến tái sử dụng, giảm trên 10% lượng phát thải khí nhà kính so với canh tác lúa truyền thống, giá trị gia tăng trong chuỗi lúa gạo tăng 30% (tỷ suất lợi nhuận của người trồng lúa đạt trên 40%).

Đến năm 2025, lượng gạo chất lượng cao và phát thải thấp xuất khẩu của An Giang chiếm trên 20% tổng lượng gạo xuất khẩu của toàn vùng chuyên canh.

Đến năm 2030, diện tích canh tác vùng chuyên canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp của An Giang phấn đấu đạt 152.198ha.

Về canh tác bền vững, lượng lúa giống gieo sạ dưới 70kg/ha; giảm 30% lượng phân bón hóa học, lượng thuốc bảo vệ thực vật có nguồn gốc hóa học; giảm 20% lượng nước tưới (so với canh tác truyền thống); 100% diện tích áp dụng ít nhất một quy trình canh tác bền vững.

Về tổ chức sản xuất, ngoài các chỉ tiêu của giai đoạn đến năm 2030, tỉnh phấn đấu đạt tỷ lệ cơ giới hóa đồng bộ trên 70% diện tích; trên 100.000 hộ áp dụng quy trình canh tác bền vững; 100% rơm được thu gom khỏi đồng ruộng và được chế biến tái sử dụng; giảm trên 10% lượng phát thải khí nhà kính so với canh tác lúa truyền thống; giá trị gia tăng trong chuỗi lúa gạo tăng 40%, trong đó tỷ suất lợi nhuận người trồng lúa đạt trên 50%. Phấn đấu đến năm 2030, có 200 HTX, liên hiệp HTX tham gia đề án.

NGÔ CHUẨN