An Giang hướng đến nền nông nghiệp xanh, bền vững

21/06/2024 - 11:57

 - Sáng 21/6, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn An Giang tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch thực hiện Đề án “Phát triển bền vững một triệu ha chuyên canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng ĐBSCL đến năm 2030”, tại An Giang.

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn An Giang Nguyễn Sĩ Lâm trao đổi tại hội nghị

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn An Giang Trần Thanh Hiệp triển khai kế hoạch thực hiện Đề án “Phát triển bền vững một triệu ha chuyên canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng ĐBSCL đến năm 2030” tại tỉnh An Giang

Nông dân, đại biểu trao đổi, thảo luận tại hội nghị

Đại diện Viện lúa IRRI, các sở, ban, ngành tỉnh, các doanh nghiệp sản xuất, liên kết, tiêu thụ lúa gạo, kinh doanh vật tư, máy móc nông nghiệp, các hợp tác xã và nông dân sản xuất lúa tiêu biểu trên địa bàn An Giang tham dự hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn An Giang Nguyễn Sĩ Lâm cho biết, An Giang có điều kiện thuận lợi về đất đai, khí hậu, nguồn nước để canh tác lúa; là một trong 2 địa phương đứng đầu cả nước về sản lượng lúa (hơn 4 triệu tấn lúa/năm, chỉ sau tỉnh Kiên Giang). Trên địa bàn tỉnh có nhiều nông dân giỏi, trên 220 hợp tác xã, gần 1.000 tổ hợp tác, hơn 30 doanh nghiệp đầu tư vùng nguyên liệu, liên kết sản xuất và tiêu thụ lúa.

Nhằm phát huy thế mạnh ngành hàng lúa gạo, xây dựng hệ sinh thái nông nghiệp bền vững, tỉnh tạo thuận lợi cho doanh nghiệp về tiếp cận nguồn vốn, tích tụ đất đai, chính sách thuế, đồng thời tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để doanh nghiệp, hợp tác xã, nông dân tham gia vào Đề án “Phát triển bền vững một triệu ha chuyên canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng ĐBSCL đến năm 2030” tại tỉnh An Giang, nhằm triển khai đề án nhanh, hiệu quả.

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn An Giang Trần Thanh Hiệp cho biết, trong 3,9 triệu ha lúa của vùng ĐBSCL, sẽ có 1 triệu ha tham gia đề án đến năm 2030, sau đó sẽ tổng kết, nhân rộng. Mục tiêu quan trọng của đề án ngoài tăng năng suất, chất lượng lúa còn giảm chi phí, giảm phát thải khí nhà kính, tăng trưởng xanh, hướng đến bền vững, góp phần đồng hành với cam kết của Thủ tướng Chính phủ về giảm phát thải ròng bằng “0” đến năm 2050.

Đối với An Giang, việc tham gia đề án nhằm hình thành và phát triển bền vững vùng chuyên canh lúa chất lượng cao, phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh và kết hợp tổ chức lại hệ thống sản xuất theo chuỗi giá trị, áp dụng các quy trình canh tác bền vững nhằm nâng cao thu nhập của người trồng lúa, giảm phát thải khí nhà kính và thích ứng với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường sinh thái.

Đồng thời, thúc đẩy hình thành và phát triển ổn định các hợp tác xã, tổ hợp tác, đóng góp quan trọng vào chuỗi liên kết lúa gạo trên địa bàn tỉnh An Giang; tăng dần tỷ lệ sản xuất có liên kết tiêu thụ qua từng năm thực hiện. Bên cạnh đó, xây dựng chuỗi giá trị ngành hàng lúa gạo điển hình, làm mô hình kiểu mẫu cho phát triển lĩnh vực lúa gạo tại tỉnh An Giang đến năm 2030.

Theo kế hoạch đến năm 2025, diện tích canh tác vùng chuyên canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp trên địa bàn An Giang phấn đấu đạt 44.051ha (trên cơ sở diện tích vùng dự án chuyển đổi nông nghiệp bền vững - VnSAT trước đây) và nhân rộng ở những vùng thuận lợi.

Đến năm 2030, diện tích canh tác vùng chuyên canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp phấn đấu đạt 152.198ha. Diện tích tham gia đảm bảo canh tác bền vững, gồm: Lượng lúa giống gieo sạ dưới 70kg/ha; lượng phân bón hóa học giảm 30%; lượng thuốc bảo vệ thực vật có nguồn gốc hóa học giảm 30%; lượng nước tưới giảm 20%; 100% diện tích áp dụng ít nhất một quy trình canh tác bền vững, như: “1 phải, 5 giảm”, SRP, tưới ngập khô xen kẽ và các tiêu chuẩn thực hành nông nghiệp tốt được chứng nhận và được cấp mã số vùng trồng.

An Giang phấn đấu 100% diện tích sản xuất vùng chuyên canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp có liên kết giữa doanh nghiệp với hợp tác xã, tổ hợp tác hoặc các tổ chức nông dân trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm. Đồng thời, tỷ lệ cơ giới hóa đồng bộ đạt trên 70% diện tích; trên 100.000 hộ áp dụng quy trình canh tác bền vững; tỷ lệ thất thoát sau thu hoạch dưới 8%; 100% rơm được thu gom khỏi đồng ruộng và được chế biến tái sử dụng; giảm trên 10% lượng phát thải khí nhà kính so với canh tác lúa truyền thống. Khi tham gia mô hình, thu nhập người trồng lúa tăng 40%, trong đó tỷ suất lợi nhuận người trồng lúa đạt trên 50%.

Tỉnh sẽ tập trung vào các hoạt động chủ yếu, như: Đầu tư hoàn thiện cơ sở hạ tầng cho những vùng diện tích mới, tổ chức lại sản xuất, xây dựng chuỗi giá trị, hoàn thiện hệ thống MRV (đo đạc, báo cáo, kiểm tra) và có diện tích đủ điều kiện tham gia chi trả tín chỉ carbon.

NGÔ CHUẨN