An Giang tập trung chuẩn bị tốt cho ngày hội toàn dân

31/03/2021 - 03:45

 - Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và đại biểu HĐND các cấp (nhiệm kỳ 2021-2026) sẽ được tiến hành vào ngày chủ nhật, 23-5-2021. Đây là sự kiện chính trị quan trọng của đất nước nhằm lựa chọn, bầu ra những đại biểu tiêu biểu, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân trong Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ mới, góp phần tích cực vào việc xây dựng, củng cố và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Cùng với các địa phương khác trong cả nước, An Giang đang tích cực chỉ đạo sát sao công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp (nhiệm kỳ 2021-2026).

A A

Hội đồng bầu cử quốc gia làm việc với Ban Chỉ đạo công tác bầu cử tỉnh An Giang

Theo Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình, trên cơ sở Chỉ thị số 45 của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp (nhiệm kỳ 2021 - 2026), Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Công văn số 1143 để lãnh, chỉ đạo các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 45 của Bộ Chính trị gắn với các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước liên quan đến cuộc bầu cử, nhằm chuẩn bị tốt các điều kiện cần thiết bảo đảm tổ chức thắng lợi cuộc bầu cử.

Đồng thời, ban hành Quyết định số 171 về thành lập Ban Chỉ đạo công tác bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp (nhiệm kỳ 2021-2026), có nhiệm vụ giúp Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh, chỉ đạo toàn diện công tác bầu cử và giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh trong quá trình chuẩn bị, tổ chức bầu cử trong phạm vi toàn tỉnh.

Công tác chỉ đạo, tổ chức bầu cử được cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp triển khai tích cực, nghiêm túc, bảo đảm đúng thời gian, đúng luật. Tỉnh đã ban hành nhiều văn bản, kế hoạch chi tiết, cụ thể về bầu cử. Ủy ban Bầu cử tỉnh đã ban hành quyết định thành lập các tổ chức phục vụ bầu cử; thành lập 16 đơn vị bầu cử, 3 ban bầu cử ĐBQH tại 3 đơn vị bầu cử trên địa bàn đúng tiến độ quy định. UBND cấp huyện, xã đã hoàn thành việc thành lập các ban bầu cử đại biểu HĐND ở từng cấp theo quy định (cấp huyện 107 ban, cấp xã 1.156 ban); đồng thời, dự kiến phân chia thành 1.394 khu vực bỏ phiếu, trong đó có 14 khu vực bỏ phiếu tại đơn vị vũ trang.

Số lượng ĐBQH của tỉnh An Giang được bầu là 9 đại biểu. Số lượng đại biểu HĐND tỉnh được bầu là 62 đại biểu. Đến 17 giờ ngày 14-3-2021, Ủy ban Bầu cử tỉnh đã tiếp nhận 15 hồ sơ của người ứng cử ĐBQH và 110 hồ sơ của người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh (trong đó có hồ sơ của 1 trường hợp tự ứng cử ĐBQH, 2 trường hợp tự ứng cử đại biểu HĐND tỉnh). Số lượng đại biểu HĐND huyện được bầu 377 đại biểu; số lượng đại biểu HĐND các phường, xã, thị trấn được bầu 4.130 đại biểu.

Nhìn chung, số lượng đại biểu đảm bảo về dự kiến cơ cấu, thành phần, phân bổ số lượng người ứng cử theo quy định. Công tác tuyên truyền về bầu cử được quan tâm thực hiện với nhiều hình thức phong phú. Triển khai các phương án để bảo vệ tốt công tác bầu cử nhằm đảm bảo an ninh trật tự. Đồng thời, đã xây dựng kế hoạch, kịch bản về phòng, chống dịch bệnh COVID-19 để ứng phó kịp thời, hiệu quả trong thời gian diễn ra bầu cử.

Tại buổi làm việc với Ban Chỉ đạo công tác bầu cử tỉnh An Giang về công tác chuẩn bị bầu cử, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia Nguyễn Thị Kim Ngân đã đánh giá cao công tác chuẩn bị bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh các cấp (nhiệm kỳ 2021-2026). Đồng thời lưu ý, An Giang có gần 100km đường biên giới giáp Campuchia, do đó, tỉnh cần quan tâm tới việc tăng cường lực lượng tại khu vực biên giới để kiểm soát an ninh trật tự và phòng, chống dịch bệnh COVID-19; công tác chuẩn bị bầu cử phải được thực hiện một cách kỹ lưỡng, chu đáo, xây dựng kịch bản chi tiết cho mọi tình huống, với yêu cầu đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người dân, phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương.

Chủ tịch Quốc hội cho rằng, một trong những khó khăn của An Giang là số lượng cử tri đi làm ăn xa nhiều. Số cử tri thực tế tại một số địa phương còn chênh lệch so với số liệu của Cục Thống kê cung cấp. Điều này đã tạo khó khăn cho địa phương trong việc lập danh sách cử tri. Vì vậy, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu Ủy ban Bầu cử của tỉnh cần tăng cường nắm bắt thông tin kịp thời, đẩy mạnh tuyên truyền trong nhân dân, tạo điều kiện, bổ sung vào danh sách cử tri khi có người dân đi làm ăn xa về, ngay cả vào thời điểm sát với ngày bầu cử (23-5). Qua đó, để cuộc bầu cử đạt kết quả cao nhất, đảm bảo dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, thực sự trở thành ngày hội lớn của toàn dân.

Theo Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh An Giang Võ Thị Ánh Xuân, thời gian tới, Ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh sẽ tiếp tục thực hiện công tác lãnh, chỉ đạo cuộc bầu cử đảm bảo chặt chẽ, dân chủ, bình đẳng, đúng các quy định pháp luật, an toàn, tiết kiệm và chu đáo từng phần việc cụ thể, đúng theo kế hoạch. Tăng cường kiểm tra, giám sát để kịp thời hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác bầu cử tại địa phương. Thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong thời điểm bầu cử… Qua đó, góp phần quan trọng vào việc tổ chức thành công cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp tại địa phương.

THU THẢO