An Giang: Thủ trưởng cơ quan, đơn vị quyết định việc tổ chức xét nghiệm COVID-19 định kỳ

23/11/2021 - 14:34

 - Ngày 23-11, UBND tỉnh An Giang cho biết, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Phước đã thống nhất điều chỉnh mục 3.1, Công văn 1303/UBND-KGVX, ngày 11-11-2021 của UBND tỉnh theo đề nghị của Sở Y tế An Giang về việc tổ chức xét nghiệm COVID-19 định kỳ.

A A

Chỉ xét nghiệm khi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động có biểu hiện, triệu chứng nghi nhiễm hoặc khi phát hiện trong đơn vị có F0 và cần tầm soát truy vết theo quy định          

Theo tờ trình 4030/TTr-SYT, ngày 18-11-2021 của Sở Y tế  An Giang, để tiết kiệm nguồn kinh phí, phù hợp với tình hình dịch bệnh hiện tại, đơn vị đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành chỉ thực hiện xét nghiệm tầm soát khi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động có biểu hiện, triệu chứng nghi nhiễm hoặc khi phát hiện trong đơn vị có F0 và cần tầm soát truy vết theo quy định (không xét nghiệm tầm soát định kỳ 1 lần/tuần cho tất cả nhân sự tại đơn vị).

Về nguồn kinh phí mua sắm sinh phẩm xét nghiệm: Sử dụng nguồn kinh phí của các đơn vị.

Trước đó, tại Thông báo 428/TB-VPUBND, ngày 19-11-2021 của Văn phòng UBND tỉnh An Giang, để thích ứng linh hoạt trong tình hình mới, chủ động kiểm soát dịch bệnh tại các cơ quan, đơn vị công sở, UBND tỉnh giao thủ trưởng căn cứ tình hình cụ thể tại từng đơn vị, quyết định việc tổ chức xét nghiệm định kỳ trong đơn vị, vật tư xét nghiệm do đơn vị tự trang bị. Đồng thời, phối hợp cơ quan y tế để được hỗ trợ, tập huấn công tác lấy mẫu xét nghiệm và tự triển khai thực hiện tại đơn vị khi có nhu cầu.

Tin, ảnh: HẠNH CHÂU