An Giang tiếp tục nhận Phiếu đăng ký dự tuyển công chức đến hết ngày 4-11-2021

27/10/2021 - 19:08

 - Ngày 27-10, Sở Nội vụ An Giang cho biết, tỉnh tiếp tục nhận Phiếu đăng ký dự tuyển công chức hết ngày 4-11-2021 (theo dấu bưu điện).

A A

Yêu cầu về trình độ ngoại ngữ, tin học khi đăng ký dự tuyển:

Đối với vị trí việc làm ở ngạch chuyên viên và tương đương có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản, sử dụng được ngoại ngữ ở trình độ tương đương bậc 3 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam hoặc sử dụng được tiếng dân tộc thiểu số đối với công chức công tác ở vùng dân tộc thiểu số theo yêu cầu của vị trí việc làm.

Đối với vị trí việc làm ở ngạch cán sự và tương đương, sử dụng thành thạo các thiết bị văn phòng và các trang thiết bị khác phục vụ yêu cầu nhiệm vụ.

Tiếp nhận dự tuyển qua đường bưu điện tại địa chỉ: Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh An Giang, số 5, đường Lê Triệu Kiết, phường Mỹ Bình, TP. Long Xuyên (tỉnh An Giang).

Thông tin chi tiết: www.angiang.gov.vn; http://sonoivu.angiang.gov.vn và tại trụ sở làm việc của Sở Nội vụ. Điện thoại: 02963.852881-02963.856922, để được hướng dẫn.

HẠNH CHÂU