Ấp biên giới Bắc Đai được công nhận đạt chuẩn “Ấp nông thôn mới”

12/04/2024 - 08:16

 - Sáng 11/4, Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới xã Nhơn Hội (huyện An Phú, tỉnh An Giang) tổ chức Lễ công bố và trao quyết định của Chủ tịch UBND huyện An Phú công nhận ấp Bắc Đai đạt chuẩn “Ấp nông thôn mới” năm 2023.

Công nhận ấp Bắc Đai đạt chuẩn “Ấp nông thôn mới” năm 2023

Khen thưởng các tập thể, cá nhân

Với sự quyết tâm trong triển khai thực hiện, ấp Bắc Đai đã hoàn thành mục tiêu xây dựng ấp đạt chuẩn nông thôn mới theo lộ trình. Tổng kinh phí thực hiện trên 8,3 tỷ đồng, trong đó Nhân dân đóng góp trên 1,6 tỷ đồng.

Hiện, ấp chỉ còn 30 hộ nghèo (chiếm tỷ lệ 3,77%) và 40 hộ cận nghèo (chiếm 5,02%); thu nhập bình quân đầu người năm 2021 khoảng 42 triệu đồng/người/năm; đến năm 2023 là 52,4 triệu đồng/người/năm...

Dịp này, UBND huyện An Phú tặng Giấy khen 3 tập thể, 9 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “An Phú chung sức xây dựng NTM năm 2023”. UBND xã Nhơn Hội tặng giấy khen 5 cá nhân có những đóng góp tích cực trong xây dựng ấp Bắc Đai đạt chuẩn “Ấp NTM” năm 2023.

Đến nay, huyện An Phú có 3 xã được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới và 9 ấp đạt chuẩn ấp nông thôn mới.   

THẾ ANH – HỮU HUYNH