Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh An Giang làm việc với huyện Thoại Sơn

19/05/2022 - 17:57

 - Ngày 19/5, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh An Giang đã làm việc với huyện Thoại Sơn về kết quả thực hiện công tác giảm nghèo bền vững, công tác đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho người lao động trên địa bàn huyện.

A A

Báo cáo với đoàn công tác Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh An Giang, UBND huyện Thoại Sơn cho biết, năm qua, dù gặp khó khăn do dịch bệnh, nhưng huyện đã nỗ lực thực hiện tốt công tác giảm nghèo bền vững, đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho người lao động trên địa bàn huyện.

Cụ thể, đã tổ chức 41 lớp đào tạo nghề, với 1.212/1000 lao động, đạt 121,2% so kế hoạch; tư vấn, giới thiệu việc làm cho 3.695/2000 lao động, vượt 184,75% so kế hoạch; hỗ trợ 1.193 hộ vay vốn  39,3 tỷ đồng từ nguồn Ngân hàng Chính sách xã hội huyện…

PHƯƠNG LAN