Bình Hòa với niềm vui trở thành xã nông thôn mới nâng cao

10/03/2021 - 04:37

 - Ngày 10-3, Huyện ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN huyện Châu Thành long trọng tổ chức lễ công bố quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh An Giang về việc công nhận xã Bình Hòa đạt chuẩn xã nông thôn mới (NTM) nâng cao năm 2020. Trở thành xã đầu tiên của huyện Châu Thành đạt chuẩn NTM nâng cao là niềm vinh dự lớn và tạo động lực để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Bình Hòa phát triển kinh tế - xã hội (KTXH), tiến tới xây dựng NTM kiểu mẫu.

A A

Diện mạo nông thôn xã Bình Hòa khởi sắc

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Bình Hòa Trần Tấn Phương cho biết,   Bình Hòa là xã thứ 4 của huyện Châu Thành đạt chuẩn xã NTM vào cuối năm 2018. Thành tựu nổi bật trong công cuộc xây dựng NTM ở địa phương là sự chuyển biến tích cực trong phát triển sản xuất nông nghiệp, hình thức sản xuất được tổ chức hợp lý, gắn nông nghiệp với phát triển công nghiệp, dịch vụ.

Kết cấu hạ tầng, cầu, đường giao thông nông thôn được xây dựng và nâng chất đảm bảo thông suốt, phục vụ tốt nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa của người dân địa phương cũng như khu vực. Từ đó, KTXH của xã không ngừng phát triển, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội luôn ổn định; đời sống vật chất, tinh thần của người dân ngày càng được nâng lên, tạo điều kiện cho địa phương phát triển toàn diện về mọi mặt.

Ngay sau khi đạt chuẩn xã NTM, bên cạnh sự quan tâm lãnh, chỉ đạo của Huyện ủy, UBND huyện cùng sự hỗ trợ tích cực của các ban, ngành, đoàn thể tỉnh, huyện, xã Bình Hòa chủ động triển khai các giải pháp thực hiện các tiêu chí, chỉ tiêu xây dựng xã NTM nâng cao, với lộ trình cụ thể. Đảng ủy, UBND xã thường xuyên củng cố, kiện toàn ban chỉ đạo, ban quản lý xây dựng NTM.

Ngoài ra, Đảng ủy, UBND xã phân công cán bộ chủ chốt chịu trách nhiệm từng tiêu chí và cán bộ, đảng viên đảm nhận từng đầu công việc cụ thể, dưới sự giám sát của nhân dân. Hàng tháng, quý đều tổ chức họp để thảo luận, tìm ra giải pháp hiệu quả giải quyết những vấn đề khó khăn, bất cập trong thực hiện.

Với xuất phát điểm năm 2018, chỉ đạt 11/19 tiêu chí và 28/35 chỉ tiêu của bộ tiêu chí xã NTM nâng cao, đến nay, xã Bình Hòa đã hoàn thành 19/19 tiêu chí, 35/35 chỉ tiêu theo Quyết định số 1005 của UBND tỉnh và được UBND tỉnh ban hành Quyết định số 96/QĐ-UBND, ngày 19-1-2021 công nhận xã Bình Hòa đạt chuẩn “Xã NTM nâng cao” năm 2020. Tổng kinh phí thực hiện xây dựng NTM nâng cao của xã Bình Hòa trên 39,7 tỷ đồng. Trong đó, ngân sách Trung ương gần 2,9 tỷ đồng, ngân sách tỉnh trên 11 tỷ đồng, ngân sách huyện gần 12,8 tỷ đồng, vốn tín dụng gần 4 tỷ đồng, doanh nghiệp đóng góp 8,6 tỷ đồng, nhân dân đóng góp 446 triệu đồng…

Ông Trần Tấn Phương chia sẻ: “Với sự quan tâm của các cấp, ngành, đặc biệt là sự chung sức, đồng lòng của nhân dân, xã Bình Hòa hoàn thành nhiệm vụ chính trị đề ra. Trở thành xã đầu tiên của huyện Châu Thành đạt chuẩn NTM nâng cao là niềm vinh dự lớn và tạo động lực để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Bình Hòa phát triển KTXH, tiến tới xây dựng NTM kiểu mẫu, nỗ lực trở thành vùng kinh tế trọng điểm của huyện trong thời gian tới”.

Từ sự nỗ lực vượt khó cùng nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả, ngày nay diện mạo nông thôn xã có sự chuyển biến rõ nét, đời sống vật chất, tinh thần của người dân ngày càng cải thiện và nâng cao. Nổi bật là sản xuất phát triển, thu nhập của người dân tăng cao, cơ sở hạ tầng KTXH được đầu tư nâng cấp, trật tự xã hội được đảm bảo, cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp… Xã Bình Hòa đã huy động tốt các các nguồn lực xã hội để thực hiện các công trình xây dựng NTM, như: cơ sở hạ tầng, giao thông, thủy lợi, điện, trường học, trạm y tế, đào tạo nghề…

Trong phát triển kinh tế, xã Bình Hòa tập trung chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi; khuyến khích nông dân ứng dụng rộng rãi khoa học - kỹ thuật vào sản xuất phù hợp với điều kiện địa phương, nâng cao năng suất, chất lượng và giảm giá thành sản phẩm. Ngoài ra, xã còn chú trọng đối với công tác dạy nghề gắn với giới thiệu việc làm cho lao động nông thôn; tích cực chuyển giao khoa học - công nghệ, hỗ trợ phát triển sản xuất - kinh doanh, góp phần nâng mức thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn trên địa bàn xã năm 2020 đạt 60,695 triệu đồng (tăng 15,375 triệu đồng so với năm 2018); tỷ lệ hộ nghèo đa chiều trên địa bàn xã còn 1,77%, giảm 1,94% so năm 2018; tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên của xã đạt 97,14%...

Chủ tịch UBND huyện Châu Thành Lê Phước Dũng đề nghị, xã Bình Hòa tăng cường công tác tuyên truyền góp phần nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và người dân về xây dựng NTM. Đồng thời, thường xuyên kiểm tra, duy trì, nâng chất các tiêu chí xây dựng NTM, NTM nâng cao, phấn đấu đạt chuẩn xã NTM kiểu mẫu trong thời gian tới.

Bên cạnh đó, chú trọng sử dụng có hiệu quả những công trình đầu tư xây dựng NTM, coi đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, thường xuyên và lâu dài. Ngoài ra, huy động lồng ghép các nguồn lực, phát huy thế mạnh của địa phương xây dựng kết cấu hạ tầng KTXH nông thôn đồng bộ, hiện đại gắn với phát triển đô thị, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân nông thôn...

TRUNG HIẾU