Châu Phú có hơn 1.212ha trồng cây ăn trái

08/04/2020 - 05:08

Đến nay, trên địa bàn huyện Châu Phú (An Giang) đã có hơn 1.212ha trồng cây ăn trái, tập trung nhiều ở các xã: Khánh Hòa, Ô Long Vĩ, Mỹ Đức, Thạnh Mỹ Tây, Mỹ Phú…

A A

Để hỗ trợ nông dân kỹ thuật canh tác, đã có 6 chi hội nghề nghiệp làm vườn cây ăn trái được thành lập ở các xã: Khánh Hòa, Thạnh Mỹ Tây, Mỹ Đức, Ô Long Vĩ, Mỹ Phú và Vĩnh Thạnh Trung, với 174 hộ tham gia.

Ngoài ra, còn có các tổ hợp tác sản xuất trồng cây ăn trái, gồm: Tổ hợp tác nhãn xuồng xã Khánh Hòa, với diện tích 19,45ha, Tổ hợp tác nhãn Mỹ Đức, với diện tích 5ha và Tổ hội trồng sầu riêng xã Bình Chánh, với diện tích 10,5ha.

M.L