Châu Phú thực hiện mục tiêu xây dựng nông thôn mới

26/02/2021 - 09:13

 - Những năm qua, huyện Châu Phú (An Giang) đã huy động các nguồn lực trong toàn xã hội để xây dựng và phát triển nông thôn mới (NTM), theo đó, bộ mặt nông thôn của huyện ngày càng khởi sắc, đời sống vật chất và tinh thần của người dân được nâng lên đáng kể. Để tiếp tục thực hiện mục tiêu đề ra, Châu Phú đã xây dựng kế hoạch xây dựng NTM trong năm 2021, phấn đấu phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn ngày càng hoàn thiện, thúc đẩy sản xuất nông nghiệp phát triển, nâng cao đời sống nhân dân.

A A

Đánh giá theo bộ tiêu chí NTM ban hành kèm Quyết định số 558/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành tiêu chí huyện NTM và quy định thị xã, thành phố trực thuộc cấp tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM, huyện Châu Phú đã thực hiện đạt 4/9 tiêu chí về thủy lợi, điện, sản xuất và chỉ đạo xây dựng NTM.

Đồng thời, đạt 8/14 chỉ tiêu, gồm: hệ thống thủy lợi liên xã đồng bộ với hệ thống thủy lợi các xã theo quy hoạch; hệ thống giao thông trên địa bàn huyện đảm bảo kết nối tới các xã; hệ thống điện liên xã đồng bộ với hệ thống điện các xã theo quy hoạch, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật của cả hệ thống; bệnh viện huyện đạt tiêu chuẩn bệnh viện hạng 3, trung tâm y tế huyện đạt chuẩn quốc gia; trên địa bàn huyện hình thành vùng sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung hoặc có mô hình sản xuất theo chuỗi giá trị, tổ chức liên kết từ sản xuất đến tiêu thụ các sản phẩm chủ lực của huyện; cơ sở sản xuất, chế biến, dịch vụ thực hiện đúng các quy định về bảo vệ môi trường... Toàn huyện có 7/12 xã được công nhận đạt chuẩn NTM, các xã còn lại đạt từ 10 tiêu chí, 33 chỉ tiêu trở lên.

Các xã nông thôn mới ngày càng khởi sắc

Năm 2021, huyện Châu Phú đề ra kế hoạch phấn đấu đưa xã Bình Long đạt chuẩn xã NTM và phấn đấu thực hiện đạt thêm 2 tiêu chí (tiêu chí về quy hoạch và tiêu chí về an ninh, trật tự xã hội), 2 chỉ tiêu (chỉ tiêu có quy hoạch xây dựng trên địa bàn huyện được phê duyệt và chỉ tiêu đảm bảo an toàn an ninh, trật tự xã hội) để đến cuối năm 2021 toàn huyện đạt 6/9 tiêu chí và 10/14 chỉ tiêu.

Theo đó, huyện sẽ thực hiện thêm 9km đường huyện đạt chuẩn theo quy hoạch (gồm: tuyến Đông kênh ranh 2km và tuyến Nam Cần Thảo 7km), nâng tổng số km đường huyện đạt chuẩn lên 76,37/102,1km (đạt 63,59%). Đồng thời, phấn đấu thực hiện mỗi xã đạt thêm từ 2 - 3 tiêu chí và từ 2 - 3 chỉ tiêu xây dựng NTM; duy trì, nâng chất các tiêu chí đạt một cách bền vững.

Để đạt mục tiêu đề ra, Châu Phú xác định công tác lãnh, chỉ đạo của cấp ủy Đảng có vai trò quan trọng để cả hệ thống chính trị cùng tham gia tổ chức triển khai thực hiện chương trình xây dựng NTM và tạo sự đồng thuận, hưởng ứng trong người dân.

Song song đó, huyện Châu Phú còn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt sâu rộng trong hệ thống chính trị và nhân dân về mục tiêu xây dựng NTM, cụ thể hóa bằng những nội dung công việc cụ thể, thiết thực, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong toàn thể cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Trọng tâm trong công tác tuyên truyền là nâng cao nhận thức về vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng NTM.

Công tác đào tạo nghề được quan tâm,  góp phần vào mục tiêu xây dựng nông thôn mới

Trong quá trình xây dựng NTM, Châu Phú đã huy động mọi nguồn lực toàn xã hội để xây dựng và phát triển NTM có cơ cấu kinh tế hợp lý, kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn được hoàn thiện, tạo điều kiện để thúc đẩy sản xuất nông nghiệp phát triển toàn diện, bền vững, đời sống vật chất và tinh thần của dân cư nông thôn được nâng lên.

Thời gian tới, trong hoạt động phát triển sản xuất, Châu Phú sẽ tập trung chỉ đạo phát triển sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; tổ chức rà soát, thống kê, xây dựng kế hoạch và hướng dẫn nông dân cải tạo vườn tạp, bố trí lại cây trồng, vật nuôi phù hợp với điều kiện sinh thái và thích ứng biến đổi khí hậu, gắn với ứng dụng khoa học - kỹ thuật để nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm. Đồng thời, nhân rộng các mô hình sản xuất có hiệu quả; nghiên cứu ban hành các chính sách, giải pháp thúc đẩy phát triển mô hình liên kết sản xuất và tiêu thụ rau màu, mở rộng sản xuất vùng lúa theo tiêu chuẩn GlobalGAP, tăng cường liên kết tiêu thụ sản phẩm giữa người dân và doanh nghiệp, tìm đầu ra ổn định cho sản phẩm.

Bên cạnh đó, sẽ chú trọng phát triển các dịch vụ, du lịch địa phương, xem đây là giải pháp quan trọng để phát triển bền vững, tăng thu nhập cho người dân. Trong quá trình xây dựng NTM, tùy tình hình thực tế tại địa phương, Châu Phú sẽ xác định những tiêu chí có tính đột phá, tạo điều kiện thực hiện các tiêu chí khác và tập trung thực hiện trước các tiêu chí, chỉ tiêu không sử dụng vốn ngân sách nhà nước. đối với các tiêu chí, chỉ tiêu cần vốn sẽ thực hiện theo định hướng phát triển của huyện và từng xã.

MỸ LINH