Châu Phú xây dựng nông thôn mới

06/03/2023 - 05:44

 - Thực hiện mục tiêu duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới (NTM) đã đạt của các xã trên địa bàn và phát triển thêm các xã NTM, huyện Châu Phú (tỉnh An Giang) đang triển khai đồng bộ các giải pháp, huy động nguồn lực toàn xã hội để thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM.

A A

Theo kế hoạch năm 2023, huyện Châu Phú tiếp tục xây dựng xã Bình Phú đạt chuẩn NTM, xã Khánh Hòa đạt chuẩn NTM nâng cao. Đồng thời, phấn đấu thực hiện đạt thêm 1 tiêu chí và 4 chỉ tiêu xây dựng NTM, nâng tổng số tiêu chí, chỉ tiêu toàn huyện đạt 5/9 tiêu chí và 27/36 chỉ tiêu. Mỗi xã của huyện phấn đấu thực hiện đạt thêm từ 2 - 3 tiêu chí và duy trì, nâng chất các tiêu chí đã đạt một cách bền vững.

Để thực hiện mục tiêu đề ra, thời gian qua, cấp ủy Đảng huyện Châu Phú đã tăng cường  lãnh, chỉ đạo để tạo sự đồng thuận trong cả hệ thống chính trị và nhân dân cùng tham gia xây dựng NTM, với mục tiêu từng bước cải thiện, nâng cao chất lượng cuộc sống, thay đổi diện mạo nông thôn, đảm bảo an sinh xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh.

Xác định xây dựng NTM cần sự chung sức, đồng lòng của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân. Do đó, các ban, ngành, đoàn thể huyện và các xã đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt sâu rộng trong hệ thống chính trị và nhân dân về các văn bản của Trung ương, tỉnh, huyện liên quan xây dựng NTM.

Trong đó, tập trung tuyên truyền nâng cao nhận thức về vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng NTM, gắn với lồng ghép các cuộc vận động để các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng. Qua đó, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

“Thông qua công tác tuyên truyền, vận động của chính quyền, chúng tôi hiểu được ý nghĩa và thấy được làng xóm sạch đẹp hơn, cầu đường khang trang hơn là nhờ xây dựng NTM. Vì vậy, khi chính quyền địa phương phát động thực hiện những công việc góp phần xây dựng NTM, như: Vệ sinh môi trường, làm hàng rào, trồng hoa trước nhà… chúng tôi góp một phần công sức” - ông Nguyễn Văn Tranh (xã Thạnh Mỹ Tây) chia sẻ.

Huyện Châu Phú chú trọng phát huy vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng nông thôn mới

Để chủ động trong xây dựng NTM, các ban, ngành huyện Châu Phú lập kế hoạch triển khai, hướng dẫn các xã thực hiện các tiêu chí, chỉ tiêu NTM do ngành phụ trách, nhằm đảm bảo lộ trình kế hoạch xây dựng NTM của huyện đề ra.

Trong quá trình xây dựng NTM, tùy tình hình thực tế, huyện Châu Phú đã xác định những tiêu chí có tính đột phá để thực hiện, từ đó tạo điều kiện thực hiện các tiêu chí khác.

Qua đó, tập trung thực hiện trước đối với các tiêu chí, chỉ tiêu không sử dụng vốn ngân sách nhà nước; các tiêu chí, chỉ tiêu cần vốn được thực hiện sau theo định hướng phát triển của từng xã.

Đối với các xã chưa đạt NTM, Đảng ủy xã ban hành nghị quyết thực hiện xây dựng NTM, phân công Đảng ủy viên phụ trách địa bàn và phân công đoàn thể phụ trách các tiêu chí, cũng như theo dõi, kiểm tra, giám sát việc thực hiện nghị quyết về xây dựng NTM tại địa phương.

Theo đó, UBND các xã cũng phân công cán bộ, công chức chuyên trách về NTM phụ trách các tiêu chí, chỉ tiêu xây dựng NTM. Riêng đối với các xã đạt chuẩn NTM tiếp tục duy trì, nâng chất các tiêu chí, chỉ tiêu và phấn đấu hoàn thành những tiêu chí, chỉ tiêu chưa đạt theo Bộ tiêu chí xã NTM tỉnh An Giang giai đoạn 2021 - 2025.

Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành huyện để được hướng dẫn cập nhật hồ sơ minh chứng các tiêu chí đã đạt và bổ sung hồ sơ minh chứng đối với các tiêu chí còn thiếu. Đối với các xã xây dựng NTM nâng cao, tiếp tục phấn đấu hoàn thành những tiêu chí, chỉ tiêu chưa đạt theo bộ tiêu chí NTM nâng cao.

Trong xây dựng NTM, huyện Châu Phú chú trọng phát triển sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; rà soát, thống kê, xây dựng kế hoạch và hướng dẫn nông dân cải tạo vườn tạp, bố trí lại cây trồng, vật nuôi phù hợp điều kiện sinh thái, thích ứng biến đổi khí hậu, gắn với ứng dụng khoa học - kỹ thuật để nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm.

Đồng thời, chú trọng công tác xây dựng, đánh giá, nhân rộng các mô hình sản xuất có hiệu quả; nghiên cứu các chính sách, giải pháp thúc đẩy phát triển mô hình liên kết sản xuất và tiêu thụ rau màu, mở rộng vùng sản xuất lúa theo tiêu chuẩn GlobalGAP. Tăng cường liên kết tiêu thụ sản phẩm giữa người dân và doanh nghiệp theo hướng bền vững, phát triển các dịch vụ, du lịch địa phương, xây dựng thương hiệu sản phẩm OCOP (Chương trình mỗi xã một sản phẩm) và xem đây là giải pháp quan trọng để phát triển bền vững.

Đặc biệt, để chăm lo, nâng cao đời sống của người dân, UBMTTQVN huyện Châu Phú tiếp tục hỗ trợ các xã trong lộ trình xây dựng NTM thực hiện xóa nhà tạm, dột nát, xây dựng cảnh quan nông thôn trên địa bàn; các hội, đoàn thể huyện hỗ trợ các xã cho hội viên vay vốn làm ăn. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội tiếp tục phối hợp các đơn vị liên quan mở các lớp dạy nghề, nâng cao tỷ lệ lao động qua đào tạo, giúp người dân có việc làm, nâng cao thu nhập của người dân trên địa bàn huyện…

MỸ LINH

 

nong-nghiep-an-giang