Châu Thành đạt 5/14 chỉ tiêu xây dựng huyện nông thôn mới

13/05/2021 - 06:20

 - UBND huyện Châu Thành (tỉnh An Giang) cho biết, đến thời điểm hiện tại, toàn huyện có 5/11 xã được công nhận đạt chuẩn “Xã nông thôn mới (NTM)” và 1 xã đạt chuẩn “Xã NTM nâng cao”. Các xã còn lại trung bình đạt 15,33 tiêu chí và 42,33 chỉ tiêu và không có xã đạt dưới 11 tiêu chí. Huyện cơ bản đạt 2/9 tiêu chí và 5/14 chỉ tiêu xây dựng huyện NTM.

A A

Để đạt chuẩn “Huyện NTM” giai đoạn 2021-2025, huyện Châu Thành tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của chính quyền và các tổ chức đoàn thể trong xây dựng NTM, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống vật chất và tinh thần của người dân nông thôn, đảm bảo sự tăng trưởng và phát triển bền vững.

Ngoài ra, thực hiện tốt việc huy động các nguồn lực từng bước hình thành các công trình cơ sở hạ tầng thiết yếu phục vụ đời sống và sản xuất, như: giao thông nông thôn, thủy lợi, điện, chợ, nước sạch và vệ sinh môi trường... tạo sự chuyển biến rõ nét trong phát triển kinh tế - xã hội.

TRUNG HIẾU