Châu Thành: Hiệu quả từ xây dựng đời sống văn hóa

21/01/2021 - 02:58

 - Nhờ chủ động, sáng tạo trong công tác triển khai thực hiện, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” (TDĐKXDĐSVH) trên địa bàn huyện Châu Thành (An Giang) ngày càng phát triển mạnh mẽ, lan tỏa rộng khắp địa bàn. Bằng những cách làm hiệu quả và sáng tạo đã góp phần phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đẩy mạnh phát triển kinh tế, văn hóa- xã hội và nâng cao chất lượng đời sống của người dân.

A A

Những năm qua, phong trào xây dựng đời sống văn hóa trên địa bàn huyện Châu Thành trở thành phong trào thi đua sôi nổi, với sự tham gia của cả hệ thống chính trị - xã hội và lan tỏa sâu rộng trong nhân dân. Các cấp, ngành từ huyện đến cơ sở tích cực tuyên truyền, quán triệt các chủ trương, của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước đến đông đảo các tầng lớp nhân dân.

Đồng thời, phát động thực hiện hiệu quả các phong trào giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, như: “Nông dân sản xuất - kinh doanh giỏi”, “Phụ nữ tích cực học tập, lao động, sáng tạo, xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, “Cựu chiến binh gương mẫu”, “Thanh niên khởi nghiệp sáng tạo”…

Khánh thành cầu nông thôn

Từ các phong trào đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu, như: gia đình vượt khó nuôi dạy con cháu thành đạt; gia đình làm kinh tế giỏi; tham gia đóng góp từ thiện - xã hội… góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

“Hàng năm, Huyện ủy, UBND huyện đều đưa chỉ tiêu xây dựng phong trào xây dựng đời sống văn hóa vào nghị quyết của cấp ủy, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của chính quyền để triển khai tổ chức thực hiện. Từ đó, tác động tích cực đến nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội, góp phần phát huy dân chủ ở cơ sở, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho các tầng lớp nhân dân” - Phó Chủ tịch UBND huyện Châu Thành Hồ Trường Huấn cho biết.

Một trong những kết quả nổi bật trong quá trình triển khai phong trào tại địa phương là nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa, thể thao cơ sở. Hệ thống thiết chế văn hóa, thể dục - thể thao (TDTT) từ huyện đến cơ sở được củng cố, nâng cấp. Các xã đạt chuẩn văn hóa đều có điểm sinh hoạt văn hóa - văn nghệ, sân hoạt động TDTT... đáp ứng tốt nhu cầu tập luyện, vui chơi giải trí của nhân dân tại địa phương.

Việc chỉ đạo thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội được cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương quan tâm chỉ đạo, tổ chức thực hiện, góp phần nâng cao dân trí và hình thành nếp sống văn hóa mới trong mỗi người dân. Các lễ hội tổ chức theo đúng quy định của nhà nước, bảo đảm tiết kiệm, trang trọng và văn minh, công tác xã hội hóa được phát huy…

Biểu diễn văn nghệ

Song song đó, cấp ủy Đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở quan tâm đến công tác môi trường - tạo dựng cảnh quan. Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, xây dựng nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu, huyện Châu Thành đã phát động phong trào xây dựng các con đường hoa; vận động xã hội hóa xây dựng hàng rào, cột cờ các tuyến đường; lắp đèn đường giao thông nông thôn, vệ sinh môi trường… nhằm tạo cảnh quan sạch đẹp, khang trang và góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho nhân dân.

Những năm qua, Châu Thành luôn là địa phương làm tốt công tác chăm lo đời sống nhân dân, nhất là các đối tượng chính sách, người nghèo, yếu thế trong xã hội. Qua đó, khơi dậy truyền thống đoàn kết, “Tương thân, tương ái”, giúp đỡ nhau vươn lên trong cuộc sống. Năm 2020, UBMTTQVN các cấp cùng các tổ chức thành viên trong huyện Châu Thành đã vận động quỹ Vì người nghèo - An sinh xã hội trên 32 tỷ đồng.

Từ nguồn kinh phí vận động trên, đã cất mới và sửa chữa trên 200 căn nhà Đại đoàn kết; kịp thời thăm hỏi, tặng quà, hỗ trợ khó khăn đột xuất, trợ giúp học hành, khám, chữa bệnh cho trên 52.200 trường hợp. Ngoài ra, còn vận động cất mới, sơn, sửa chữa 46 cây cầu nông thôn; nâng cấp, sửa chữa, rải đá hơn 62km đường giao thông nông thôn…

Diện mạo nông thôn khởi sắc

Phát huy kết quả đạt được, thời gian tới, huyện Châu Thành tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong quá trình phát động, triển khai thực hiện phong trào xây dựng đời sống văn hóa. Đồng thời, chú trọng thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, bình xét các danh hiệu văn hóa đúng thực chất; nhân rộng các các mô hình hay, hiệu quả; kịp thời biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp phát triển phong trào.

Bên cạnh đó, đẩy mạnh công tác xã hội hóa, khai thác hiệu quả các thiết chế văn hóa; thường xuyên tổ chức các hoạt động văn hóa - văn nghệ, TDTT, góp phần đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa, rèn luyện sức khỏe, tạo sân chơi lành mạnh cho nhân dân…

Bài, ảnh: KHÁNH MY