Châu Thành nỗ lực xây dựng “Huyện nông thôn mới”

25/05/2020 - 05:30

Với sự nỗ lực vượt khó cùng nhiều cách làm sáng tạo và hiệu quả, diện mạo nông thôn của huyện Châu Thành (An Giang) có sự chuyển biến rất rõ nét; đời sống vật chất, tinh thần của người dân ngày càng cải thiện và nâng cao. Điều đó tạo tiền đề để Đảng bộ và nhân dân huyện Châu Thành nỗ lực trở thành “Huyện nông thôn mới (NTM)” vào năm 2025.

A A

Diện mạo nông thôn khởi sắc

Nâng cao đời sống người dân

Về thăm vùng nông thôn huyện Châu Thành ngày nay, chúng tôi cảm nhận được sự đổi thay mạnh mẽ từ diện mạo nông thôn đến đời sống của người dân. Đó là thành quả từ sự chung sức, đồng lòng của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương và nhân dân trong xây dựng NTM.

Để đạt được kết quả như hôm nay, những năm qua, Đảng bộ huyện Châu Thành thực hiện tốt công tác xã hội hóa, huy động sức dân trong xây dựng NTM bằng nhiều hình thức, thu hút đông đảo quần chúng nhân dân cùng tham gia. Các tuyến đường liên ấp, liên xã xuống cấp, lầy lội ngày nào giờ đã được bê-tông hóa, láng nhựa phẳng phiu…

Tính riêng giai đoạn 2016-2020, huyện Châu Thành đã xây dựng 55 cây cầu, với tổng vốn đầu tư trên 52 tỷ đồng, trong đó nguồn xã hội hóa và nhân dân đóng góp trên 26 tỷ đồng và hơn 22.100 ngày công lao động. Qua đó, tạo thuận lợi cho nhân dân đi lại, vận chuyển hàng hóa, nông sản, buôn bán, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Ông Bùi Văn Khoắn (ngụ ấp An Hòa, xã An Hòa) cho biết: “Bản thân tôi và người dân địa phương rất vui mừng, phấn khởi trước sự thay đổi tích cực của địa phương. Nhờ xây dựng NTM, hệ thống giao thông từng bước được hoàn chỉnh, đời sống của người dân theo đó được nâng lên rõ rệt, trình độ dân trí được nâng cao. Dù xã An Hòa đã trở thành xã NTM nhưng tôi và mọi người vẫn sẵn sàng chung tay cùng chính quyền địa phương tiếp tục tham gia các hoạt động an sinh xã hội, giữ vững các tiêu chí NTM”.

Với thế mạnh về lĩnh vực nông nghiệp, huyện Châu Thành từng bước hoàn thiện cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất nông nghiệp; tích cực hỗ trợ nông dân ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất để nâng cao năng suất, chất lượng và giảm giá thành sản phẩm, đồng thời tăng sức cạnh tranh của mặt hàng nông sản trên thị trường. Ngoài ra, địa phương còn chú trọng khai thác các sản phẩm có tiềm năng và lợi thế ở địa phương, với những mô hình sản xuất - kinh doanh mang lại hiệu quả kinh tế cao.

“Địa phương đang tích cực vận động nông dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp với điều kiện của sản xuất thực tế theo hướng đa dạng hóa cây trồng, áp dụng luân canh, xen canh trong sản xuất nông nghiệp. Ba năm qua, huyện Châu Thành đã chuyển đổi được gần 3.320ha đất trồng lúa kém hiệu quả sang trồng cây ăn trái và hoa màu” - Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Châu Thành Đoàn Đức Dịnh cho biết.

Nỗ lực hơn nữa

Với sự nỗ lực và quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, huyện Châu Thành đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận trong xây dựng NTM. Các công trình cơ sở hạ tầng, trường học, đường làng, ngõ xóm được xây dựng kiên cố, khang trang, thu nhập và đời sống nhân dân từng bước được cải thiện…

Đến nay, toàn huyện có 5 xã đạt chuẩn NTM, gồm: Vĩnh Thành, Vĩnh Nhuận, Cần Đăng, Bình Hòa và An Hòa. “Công cuộc xây dựng NTM tác động tích cực đến đời sống người dân nông thôn, làm thay đổi dần diện mạo vùng nông thôn. Qua đó, tạo sự tin tưởng của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển” - Phó Chủ tịch UBND huyện Châu Thành Cù Minh Trọng cho biết.

Để đạt mục tiêu trở thành “Huyện NTM” vào năm 2025, huyện Châu Thành đang khẩn trương hoàn thiện Đề án xây dựng huyện Châu Thành đạt chuẩn “Huyện NTM” giai đoạn 2021-2025, với lộ trình, kế hoạch thực hiện một cách cụ thể, chất lượng, bền vững. Huyện Châu Thành tập trung tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của chính quyền và các tổ chức đoàn thể trong xây dựng NTM.

Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh công tác xã hội hóa, huy động sức dân thực hiện các công trình cầu, đường nông thôn. Ngoài ra, quan tâm đến công tác giải quyết việc làm, giảm nghèo; hỗ trợ phát triển sản xuất và đẩy mạnh đầu tư y tế, giáo dục, cơ sở hạ tầng… nhằm phát triển kinh tế, nâng cao đời sống người dân, tạo sự chuyển biến mọi mặt của khu vực nông thôn.

Bên cạnh nỗ lực chỉ đạo, lãnh đạo các xã còn lại đạt chuẩn xã NTM, hướng đến mục tiêu trở thành “Huyện NTM” vào năm 2025, huyện Châu Thành tập trung rà soát, quan tâm hỗ trợ các xã NTM đạt chuẩn NTM nâng cao, với lộ trình, kế hoạch thực hiện cụ thể, chất lượng, bền vững. Theo đó, giai đoạn 2020-2025, huyện nỗ lực đưa ít nhất 4 xã đạt chuẩn NTM nâng cao.

Phó Chủ tịch UBND huyện Châu Thành Cù Minh Trọng đề nghị, các xã NTM trên địa bàn huyện tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, làm tốt công tác xã hội hóa để người dân hiểu được vai trò, trách nhiệm cùng chính quyền địa phương tham gia xây dựng NTM với phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”. Đồng thời, khẩn trương hoàn thiện các hồ sơ minh chứng các tiêu chí đã đạt; chủ động rà soát, xây dựng kế hoạch và đề ra giải pháp thực hiện cụ thể, để thực hiện hoàn thành các tiêu chí chưa đạt, nhằm tạo sự chuyển biến mọi mặt ở khu vực nông thôn.

TRUNG HIẾU