Châu Thành phát huy vai trò MTTQ và các tổ chức đoàn thể xây dựng nông thôn mới

08/12/2021 - 06:19

 - Những năm qua, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện Châu Thành (tỉnh An Giang) đã có nhiều cách làm hay, hiệu quả trong vận động, tập hợp nhân dân thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, góp phần xây dựng nông thôn mới (NTM) địa phương. Qua đó, đóng góp quan trọng vào công cuộc xây dựng và phát triển quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

A A

Huy động sức dân xây dựng nông thôn mới

Trưởng ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch UBMTTQVN huyện Châu Thành Đoàn Hồng Danh cho biết, những năm qua, MTTQ và các đoàn thể huyện không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao hiệu quả tuyên truyền, vận động, tập hợp nhân dân, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân. Trong đó, công tác tuyên truyền về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc xây dựng NTM, nhất là những công trình, phần việc nào dân tham gia thực hiện, công trình nào do nhà nước đầu tư. Qua đó, tạo sức lan tỏa, từng bước nâng cao nhận thức, trách nhiệm và phát huy vai trò chủ thể của nhân dân trong xây dựng NTM. Đặc biệt, tích cực tham gia đóng góp tiền của, ngày công làm đèn chiếu sáng, trồng hoa, giữ gìn vệ sinh môi trường, xây cầu, sửa đường, chăm lo người nghèo…

“Toàn bộ quá trình nhân dân đối ứng, ủng hộ, tiếp nhận kinh phí và chi tiêu cho công trình xây dựng NTM có sự đóng góp của nhân dân đều được công khai, có sự giám sát của người dân thông qua ban giám sát đầu tư của cộng đồng, nên đã tạo được niềm tin trong nhân dân” - ông Đoàn Hồng Danh chia sẻ.

MTTQ và các tổ chức đoàn thể trên địa bàn huyện luôn quan tâm đẩy mạnh công tác vận động nhân dân thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động lớn. Trong đó, MTTQ với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”; Hội Nông dân với phong trào “Nông dân thi đua sản xuất - kinh doanh giỏi”; Hội Cựu Chiến binh với phong trào “Cựu chiến binh gương mẫu”; Đoàn Thanh niên với “Tuổi trẻ huyện Châu Thành chung sức xây dựng NTM”; Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) với cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”…

Chủ tịch Hội LHPN huyện Châu Thành Tạ Thị Ngọc Thạch cho biết: “Hàng năm, Hội LHPN các cấp chủ động rà soát số lượng hội viên, phụ nữ nghèo và hộ nghèo do phụ nữ làm chủ hộ, xây dựng kế hoạch giúp đỡ chị em thoát nghèo bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, phù hợp với hoàn cảnh từng người, như: hỗ trợ vốn vay ưu đãi phát triển sản xuất- kinh doanh; đào tạo nghề, giới thiệu việc làm; tập huấn kỹ thuật canh tác, áp dụng khoa học - kỹ thuật vào sản xuất… Qua đó, góp phần cải thiện, nâng cao đời sống hội viên phụ nữ, nhất là hội viên có hoàn cảnh khó khăn, hội viên nghèo”.

Nhằm thúc đẩy phong trào thi đua phát triển kinh tế, MTTQ và các tổ chức đoàn thể tăng cường phối hợp với các ngành chuyên môn đẩy mạnh tuyên truyền, tập huấn, chuyển giao khoa học- kỹ thuật vào sản xuất - kinh doanh cho đoàn viên, hội viên, nhân dân. Đồng thời, duy trì và nhân rộng các mô hình giúp nhau phát triển kinh tế gia đình; phối hợp ngành chức năng thường xuyên đào tạo nghề, tư vấn giới thiệu việc làm; hỗ trợ vốn mở rộng sản xuất; xây dựng các mô hình kinh tế, giúp nhau phát triển sản xuất…

“Qua các lớp dạy nghề, chuyển giao khoa học - kỹ thuật cùng với nguồn vốn vay, nhiều nông dân mạnh dạn đầu tư các mô hình sản xuất mang lại hiệu quả, góp phần cải thiện thu nhập, cuộc sống gia đình dần ổn định, vươn lên thoát nghèo” - Chủ tịch Hội Nông dân huyện Châu Thành Trương Ngọc Lợi chia sẻ.

Thời gian tới, MTTQ và các tổ chức đoàn thể huyện Châu Thành tập trung đổi mới nội dung, phương thức và nâng cao hiệu quả hoạt động, hướng về cơ sở và địa bàn dân cư. Đồng thời, tăng cường củng cố, mở rộng khối đoàn kết toàn dân; tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước gắn với nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị. Ngoài ra, đẩy mạnh công tác xã hội hóa, huy động mọi nguồn lực xã hội, mở rộng đối tượng vận động để thực hiện tốt các chương trình an sinh xã hội, chăm lo người nghèo gắn với xây dựng NTM. Qua đó, từng bước cải thiện kinh tế, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân, thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương ngày càng phát triển…

Bài, ảnh: TRUNG HIẾU