Châu Thành: Thành lập 11 hợp tác xã nông nghiệp

17/01/2020 - 04:49

 - Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Châu Thành (An Giang) cho biết, năm qua, huyện thành lập mới 2 hợp tác xã (HTX) nông nghiệp ở xã Vĩnh An và Hòa Bình Thạnh, với 120 thành viên. Toàn huyện hiện có 11 HTX nông nghiệp, với trên 710 thành viên, giải quyết việc làm thường xuyên cho trên 100 lao động.

A A

Ban quản trị, điều hành Hợp tác xã nông nghiệp xã Hòa Bình Thạnh ra mắt

Các HTX nông nghiệp trên địa bàn huyện thực hiện sản xuất-kinh doanh các dịch vụ: cung ứng vật tư nông nghiệp, phun xịt thuốc bảo vệ thực vật, dịch vụ thu hoạch và tiêu thụ sản phẩm sau thu hoạch...

Các HTX làm cầu nối gắn người sản xuất với doanh nghiệp tiêu thụ sản phẩm, từng bước mở rộng diện tích sản xuất, áp dụng khoa học-kỹ thuật vào sản xuất; xây dựng, phát triển thương hiệu, nâng cao khả năng cạnh tranh của nông sản hàng hóa, mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho nông dân.

Tin, ảnh: L.H