Chợ Mới hoàn thành xây dựng xã nông thôn mới

02/06/2023 - 06:31

 - 15/15 xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) là kết quả đáng tự hào của huyện Chợ Mới (tỉnh An Giang). Góp vào thành tích ấy, có sự nỗ lực chỉ đạo, điều hành của Thường trực Huyện ủy, HĐND, UBND huyện; sự phối hợp của ban, ngành, đoàn thể huyện, UBND các xã và được sự đồng thuận của nhân dân.

Cùng với đó là sự quan tâm chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, hỗ trợ của sở, ngành, Văn phòng Điều phối xây dựng NTM tỉnh. Chủ tịch UBND huyện Chợ Mới Cù Minh Trọng cho biết, huyện tập trung hỗ trợ các xã xây dựng NTM, NTM nâng cao và huyện NTM; triển khai thực hiện 4 đề án của Huyện ủy (huy động nguồn lực trồng hoa, cây xanh trên các tuyến đường; hoàn chỉnh hệ thống giao thông nông thôn; xây dựng cầu bê-tông nông thôn; xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, cận nghèo, hộ khó khăn). Trên cơ sở đó, các xã, thị trấn cụ thể hóa, triển khai kế hoạch, tạo đồng thuận trong dân để thực hiện hiệu quả.

Nét đẹp những tuyến đường hoa xã nông thôn mới

“Về đích” sau 12 năm xây dựng NTM, xã Hòa Bình phát huy tốt sự gương mẫu, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên; tranh thủ mọi nguồn lực xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn, hoàn thành sớm chỉ tiêu không cần vốn. Tổng kinh phí huy động xây dựng NTM gần 239 tỷ đồng, trong đó, nhân dân và doanh nghiệp đóng góp trên 52 tỷ đồng.

Xác định nông nghiệp là “bệ đỡ” của nền kinh tế, địa phương khuyến khích nông dân ứng dụng khoa học - kỹ thuật vào sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng từ đất kém hiệu quả sang trồng vườn, hay luân canh trồng rau màu, cho hiệu quả kinh tế cao.

Từ đó, nâng giá trị sản xuất nông nghiệp trên cùng 1 diện tích canh tác; thu nhập bình quân đầu người đạt 63,1 triệu đồng/người/năm. “Khi hoàn thành xây dựng NTM, bộ mặt nông thôn đã đổi mới, đường làng, ngõ xóm được bê-tông, láng nhựa, cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp, kinh tế - xã hội phát triển rõ rệt” - ông Võ Thành Trung (ngụ ấp An Lương) ghi nhận.

Sau những kết quả tốt đẹp ấy, huyện Chợ Mới đang dồn mọi nguồn lực để duy trì, nâng chất xã NTM, NTM nâng cao, với quyết tâm chính trị cao nhất đưa Chợ Mới đạt huyện NTM vào năm 2025.

Ông Cù Minh Trọng thông tin: “Để đạt mục tiêu, chúng tôi tiếp tục triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp, phát triển kinh tế nông thôn, đô thị hóa, đi vào chiều sâu, hiệu quả, bền vững. Mục tiêu cuối cùng là nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân nông thôn; xây dựng hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn đồng bộ, từng bước hiện đại, bảo đảm môi trường, cảnh quan nông thôn sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn; giàu bản sắc văn hóa truyền thống, thích ứng với biến đổi khí hậu và phát triển bền vững”.

Từng xã tăng cường tuyên truyền, vận động bằng nhiều hình thức, phát huy mạnh mẽ vai trò của quần chúng nhân dân trong xây dựng NTM. Hỗ trợ các hợp tác xã đẩy mạnh thực hiện mô hình liên kết sản xuất bền vững, vận động nhân dân tham gia sản xuất kinh tế tập thể; tuyên truyền mô hình, điển hình tiên tiến, sáng kiến và kinh nghiệm hay về xây dựng NTM để phổ biến, nhân rộng.

UBND huyện chỉ đạo Ban Quản lý Dự án đầu tư và xây dựng khu vực huyện đẩy nhanh tiến độ lập hồ sơ thi công công trình theo đề án được duyệt; tập trung chỉ đạo các ngành, đôn đốc nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án trọng điểm, như: Đường kênh xáng A - B, đường 3 xã cù lao Giêng, nhà máy xử lý rác, Khu du lịch cồn Én, Siêu thị Co.opmart tại thị trấn Chợ Mới, thị trấn Mỹ Luông, Khu đô thị thị trấn Chợ Mới 1 và 2, Khu đô thị Sao Mai mới xã Mỹ An… để tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội của huyện.

Lấy thị trường là định hướng tổ chức lại sản xuất, huyện Chợ Mới hướng dẫn, tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt chính sách về hỗ trợ phát triển sản xuất hàng hóa đối với một số cây trồng, vật nuôi; chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp, nông thôn; đẩy mạnh phát triển sản xuất gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp; xây dựng mô hình liên kết sản xuất với doanh nghiệp, gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm nông sản, nâng cao thu nhập cho người dân nông thôn.

Tập trung huy động mọi nguồn lực; nhất là vận động doanh nghiệp, người dân chung tay xây dựng NTM, bằng hình thức hiến đất, vật kiến trúc để đầu tư, xây dựng, nâng cấp, cơ sở hạ tầng nông thôn. Cùng với đó, tăng cường kiểm tra, giám sát, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện các tiêu chí; tiếp tục phát động phong trào thi đua xây dựng NTM bằng nội dung cụ thể, khả thi.

Quá trình xây dựng NTM, huyện Chợ Mới nhận được sự hỗ trợ tích cực của nhiều doanh nghiệp, tổ chức, như: Công ty Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng thương mại Tấn Thắng, Công ty TNHH MTV Môi trường Vạn Hưng Tùng, Công ty Cổ phần Xây lắp An Giang, Công ty TNHH Mineral Phát Đạt, Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ DNU (TP. Long Xuyên), Quỹ Hy vọng...

HẠNH CHÂU