Chuẩn bị vốn cho doanh nghiệp thu mua lúa gạo vụ đông xuân 2021-2022

25/11/2021 - 10:13

 - Ngày 24-11, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) chi nhánh An Giang Nguyễn Tuấn Dũng đã ký Công văn 1184/ANG-THNSKS về kết quả đối thoại doanh nghiệp và triển khai Kế hoạch 692/KH-UBND, ngày 16-11-2021 của UBND tỉnh An Giang.

A A

Ngân hàng Nhà nước chi nhánh An Giang đề nghị các tổ chức tín dụng đáp ứng nhu cầu vốn thu mua lúa gạo

Theo đó, Giám đốc NHNN chi nhánh An Giang đề nghị các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh tiếp tục thực hiện có hiệu quả Thông tư 14/2021/TT-NHNN (sửa đổi, bổ sung Thông tư 01/2020/TT-NHNN) của Thống đốc NHNN Việt Nam về cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn giảm phí, giữ nguyên nhóm nợ hỗ trợ khách hàng chịu ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Trong đó, chủ động phối hợp với khách hàng, nắm bắt sát sao tình hình hoạt động kinh doanh của khách hàng để xác định đúng giải pháp hỗ trợ, hỗ trợ có chất lượng, hiệu quả; duy trì tiếp nhận thông tin phản ánh, đề nghị hỗ trợ của khách hàng qua đường dây nóng; chủ động tiếp cận các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh có nhu cầu vốn để sản xuất – kinh doanh, nuôi trồng, chế biến thủy sản, thu mua lúa gạo vụ đông xuân 2021-2022.

Các tổ chức tín dụng tập trung nguồn vốn cho vay các doanh nghiệp, khách hàng cá nhân và tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, hợp tác xã tiếp cận nguồn vốn tín dụng, phục vụ phương án, dự án sản xuất – kinh doanh, linh hoạt áp dụng nhiều hình thức đảm bảo tiền vay, như: bằng tài sản thế chấp, bằng tài sản hình thành từ vốn vay hoặc cho vay tín chấp trên cơ sở quản lý dòng tiền của doanh nghiệp, hợp tác xã.

Cùng với đó, đổi mới quy trình cho vay, đơn giản hóa thủ tục vay vốn, kết hợp phát triển và đa dạng hóa các sản phẩm tín dụng phù hợp với hợp tác xã. Đồng thời, quan tâm tháo gỡ khó khăn đối với việc thu phí các sản phẩm bảo hiểm ô tô, trao đổi với đối tác công ty bảo hiểm có giải pháp tạm thời giảm hoặc hoãn thu phí bảo hiểm vật chất phương tiện vận tải của khách hàng vay vốn gặp khó khăn.

NGÔ CHUẨN