Công nhận xã Mỹ An đạt chuẩn nông thôn mới

13/05/2022 - 10:22

 - Sáng 13/5, UBND huyện Chợ Mới long trọng tổ chức lễ công bố quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh An Giang công nhận xã Mỹ An đạt chuẩn nông thôn mới năm 2021. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Văn Nưng; Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Đỗ Tấn Kiết; Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Lưu Vĩnh Nguyên; Phó Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Trương Hoàng Trọng đã đến dự.

A A

Các đại biểu tham dự lễ

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Văn Nưng trao quyết định của UBND tỉnh An Giang công nhận Mỹ An đạt chuẩn nông thôn mới

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Đỗ Tấn Kiết trao Bằng khen của UBND tỉnh An Giang  cho tập thể có thành tích trong phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới năm 2021 xã Mỹ An

 Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Lưu Vĩnh Nguyên và Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Nguyễn Sĩ Lâm trao Bằng khen của UBND tỉnh An Giang cho các tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới xã Mỹ An năm 2021

 Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HDND huyện Chợ Mới Nguyễn Hồng Đức trao Giấy khen của UBND huyện Chợ Mới cho tập thể có nhiều đóng góp trong xây dựng nông thôn mới xã Mỹ An, giai đoạn 2011-2021

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Chợ Mới Hà Minh Trang và Chủ tịch UBND huyện Chợ Mới Cù Minh Trọng trao Giấy khen của UBND huyện Chợ Mới cho các cá nhân có nhiều đóng góp trong xây dựng nông thôn mới xã Mỹ An giai đoạn 2011-2021

Thay mặt Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu Quốc gia tỉnh An Giang, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Sĩ Lâm chúc mừng và biểu dương sự nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Mỹ An; sự chỉ đạo quyết liệt của Huyện ủy, Ban Chỉ đạo huyện Chợ Mới trong việc xây dựng xã Mỹ An đạt chuẩn “Xã nông thôn mới” năm 2022

Qua đó, đề nghị xã Mỹ An tiếp tục triển khai sâu rộng và thiết thực phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới trong toàn dân, cộng đồng và xã hội; phát huy vai trò người đứng đầu cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể trong tổ chức, triển khai thực hiện chương trình. Trong đó, tập trung chỉ đạo củng cố và nâng chất các tiêu chí đã đạt, nhưng thiếu bền vững. Quan tâm hỗ trợ, đẩy mạnh liên kết sản xuất, hình thành các vùng nguyên liệu, vùng sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung, xây dựng liên kết chuỗi giá trị các sản phẩm chủ lực của địa phương, tiến tới xây dựng thương hiệu sản phẩm và hướng tới nông thôn mới thông minh...

11 năm qua, với sự chung sức, chung lòng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân địa phương, đến nay, xã Mỹ An đã đạt 19/19 tiêu chí, 49/49 chỉ tiêu về nông thôn mới. Mức thu nhập bình quân đầu người năm 2021 đạt 50,284 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo ở xã giảm còn 0,99%.

Dịp này, UBND tỉnh An Giang tặng Bằng khen và logo 2 tập thể, 8 cá nhân; UBND huyện Chợ Mới tặng Giấy khen 20 tập thể, 34 cá nhân và UBND xã Mỹ An tặng Giấy khen 121 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào xây dựng nông thôn mới xã Mỹ An.

HẠNH CHÂU