Cụm thi đua các đơn vị cấp cơ sở (Quân khu 9): Sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm 2020

14/07/2020 - 05:40

 - Chiều 13-7, Lữ đoàn 962 phối hợp Lữ đoàn 950 (Quân khu 9) tổ chức hội nghị sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm 2020. Cụm thi đua các đơn vị cơ sở (Cụm thi đua) gồm 11 thành viên là các đơn vị cấp cơ sở trực thuộc Quân khu.

A A

6 tháng đầu năm 2020, Cụm thi đua đẩy mạnh thực hiện “Một tập trung, ba khâu đột phá” gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”. Bên cạnh đó, cấp ủy Đảng, chỉ huy các cấp trong Cụm thi đua thường xuyên quán triệt, tổ chức thực hiện tốt các chỉ thị, mệnh lệnh sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) của Quân khu, thường xuyên bổ sung hoàn chỉnh, làm mới hệ thống văn kiện chiến đấu, tăng cường giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ nhận thức sâu sắc âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, nhiệm vụ chính trị của đơn vị, từ đó nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, SSCĐ cao, 100% cán bộ, chiến sĩ nắm chắc nhiệm vụ, thực hiện nghiêm các chế độ, nền nếp SSCĐ; tổ chức luyện tập thuần thục các phương án chiến đấu.

K.H