Đánh giá điều kiện an toàn thực phẩm đối với Tổ hợp tác sản xuất nhãn Mỹ Đức

20/02/2020 - 16:58

Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh đã tiến hành đánh giá đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với Tổ hợp tác sản xuất nhãn Mỹ Đức (xã Mỹ Đức, Châu Phú, An Giang). Tổ hợp tác sản xuất nhãn Mỹ Đức thành lập năm 2019, gồm 24 thành viên, với diện tích sản xuất hơn 5ha. Hoạt động đánh giá đủ điều kiện an toàn thực phẩm là bước đầu để Tổ hợp tác sản xuất nhãn Mỹ Đức hướng đến việc đăng ký xây dựng thương hiệu, truy xuất nguồn gốc.

A A

Các hộ dân trồng nhãn tham gia tổ hợp tác đều được hướng dẫn quy trình đảm bảo vệ sinh an toàn sản phẩm

Hiện, Châu Phú đã có 5 tổ sản xuất nông nghiệp được chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm và có tem truy xuất nguồn gốc gồm: Tổ hợp tác rau an toàn (RAT) An Tâm (xã Khánh Hòa), Tổ hợp tác RAT Thành Lợi (xã Thạnh Mỹ Tây), Tổ hợp tác RAT Bình Hưng (xã Bình Long), Tổ hợp tác RAT Hòa Phú (xã Bình Thủy) và Tổ hợp tác sản xuất nhãn xuồng xã Khánh Hòa.

M.L