Điển hình học tập và làm theo lời Bác

02/07/2020 - 07:55

 - BS Mã Lan Thanh (Bí thư Chi bộ, Giám đốc Bệnh viện Mắt-Tai Mũi Họng-Răng Hàm Mặt An Giang) đã lãnh, chỉ đạo tập thể bệnh viện triển khai, học tập và thực hiện tốt việc làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc tổ chức các phong trào thi đua, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, nghiên cứu khoa học ứng dụng vào thực tiễn lâm sàng, nâng cao chất lượng điều trị.

A A

Bác sĩ Mã Lan Thanh

Là người đứng đầu cấp ủy Đảng, BS Mã Lan Thanh luôn tự rèn luyện và xem việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là kim chỉ nam trong công việc và cuộc sống. Luôn đề cao trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu đơn vị, người lãnh đạo quản lý, tự giác học tập trước, làm theo trước tạo niềm tin cho cán bộ, đảng viên và nhân viên trong đơn vị. Phát huy tinh thần trách nhiệm, phẩm chất đạo đức, tri thức để vận dụng vào công việc hàng ngày một cách hiệu quả nhất.

Lãnh đạo đơn vị thường xuyên sinh hoạt chuyên đề, kể chuyện về Bác thông qua các buổi họp giao ban tuần, sinh hoạt định kỳ của chi bộ và các đoàn thể, giúp cán bộ, nhân viên bệnh viện nhận thức ngày càng sâu sắc những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành công việc tự giác, thường xuyên của đơn vị, trước hết là người đứng đầu của bệnh viện, ban giám đốc, chi ủy, đảng viên. Từng bước tạo chuyển biến mạnh mẽ và sâu rộng về ý thức tự giác và tu dưỡng, rèn luyện, xây dựng hình ảnh người cán bộ, công chức có tinh thần trách nhiệm, có năng lực công tác, sâu sát với thực tiễn.

Cụ thể như thực hiện tốt quy tắc ứng xử; thực hiện tốt 12 điều y đức của người thầy thuốc; thực hành tiết kiệm chống lãng phí, tiết kiệm điện nước, văn phòng phẩm vật tư tiêu hao. Cải cách thủ tục hành chính nhanh gọn, tránh phiền hà cho người bệnh; học tập, trau dồi kinh nghiệm nâng cao chất lượng khám và chăm sóc người bệnh. Bình quân, mỗi năm có 10 đề tài nghiên cứu khoa học tại bệnh viện được ứng dụng vào thực tiễn lâm sàng nâng cao chất lượng điều trị. Tiêu chí chất lượng bệnh viện ngày một nâng lên. Lãnh đạo đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ khám, chữa bệnh và các chương trình y tế cộng đồng của tỉnh như: chương trình nha học đường và phòng, chống mù lòa. Tạo điều kiện tốt nhất cho Công đoàn và Đoàn Thanh niên tham gia các chương trình khám bệnh và phát thuốc miễn phí cho trẻ em, người già, gia đình có hoàn cảnh khó khăn; hiến máu nhân đạo...

Là bệnh viện tự chủ tài chính, BS Mã Lan Thanh đã lãnh đạo đơn vị tự chủ chi thường xuyên đúng quy định, công tác thu- chi minh bạch; luôn quan tâm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động. Xây dựng mối đoàn kết nội bộ tốt, góp phần đưa bệnh viện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn. Bên cạnh đó, quan tâm lãnh đạo chi ủy, chi bộ thực hiện tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW; gắn việc tự phê bình và phê bình với việc kiểm điểm đánh giá kết quả tu dưỡng, rèn luyện hàng năm và đánh giá, xếp loại chất lượng tập thể, cá nhân… Đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ chủ chốt và việc xây dựng, thực hiện chuẩn mực đạo đức, đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp. 

Với những thành tích đạt được, mới đây BS Mã Lan Thanh được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen và đã có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2018-2020.

Bài, ảnh: HẠNH CHÂU