Điều chỉnh thời gian xét công nhận tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2021

05/06/2021 - 10:15

Do tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, Thường trực Hội đồng Giáo sư nhà nước quyết định điều chỉnh lịch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2021.

A A

Theo kế hoạch đã được công bố trước đó, thời gian xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó giáo sư (GS, PGS) năm 2021 được tiến hành từ tháng 3 đến cuối tháng 10-2021. Tuy nhiên, do tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, Thường trực Hội đồng Giáo sư nhà nước quyết định điều chỉnh lịch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2021 với các mốc thời gian được lùi lại 1 tháng.

Theo lịch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2021 điều chỉnh, hạn cuối cùng các ứng viên nộp hồ sơ đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2021 tại hội đồng GS cơ sở; cũng là hạn cuối ứng viên gửi bản đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh trên trang thông tin điện tử của Hội đồng GS Nhà nước là ngày 30-7, (hạn cũ là ngày 30-6).

Các hội đồng GS cơ sở xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2021 từ ngày 2-8 đến 25-8, (theo lịch cũ là 1-7 đến 25-7).

Các hội đồng GS ngành, liên ngành xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2021 1-10 đến 20-10 (hạn cũ từ 13-9 đến 30-9).

Hội đồng GS nhà nước sẽ họp xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2021 trong thời gian từ 25-11 đến 30-11 (hạn cũ là ngày 20-10 đến 30-10).

Năm 2020, theo báo cáo của Văn phòng Hội đồng Giáo sư nhà nước, đã có 87 Hội đồng Giáo sư cơ sở với 542 ứng viên đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS. Kết quả số ứng viên đạt đủ số phiếu tín nhiệm theo quy định là 339 ứng viên, trong đó 39 ứng viên GS, 300 ứng viên PGS. Tỷ lệ đạt so với tổng số ứng viên đăng ký nộp hồ sơ tại các Hội đồng GS cơ sở là 62,55%.

Theo HOA LÊ (Báo Nhân Dân)