Định Thành đạt chuẩn “Xã nông thôn mới nâng cao” năm 2020

12/01/2021 - 06:27

 - UBND huyện Thoại Sơn vừa tổ chức lễ công bố quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh công nhận xã Định Thành đạt chuẩn “Xã nông thôn mới (NTM) nâng cao” năm 2020. Dịp này, nhiều tập thể, cá nhân có những đóng góp tích cực trong phong trào xây dựng NTM nâng cao của xã Định Thành được UBND tỉnh, UBND huyện Thoại Sơn khen thưởng.

A A

Tập thể, cá nhân nhận bằng khen Chủ tịch UBND tỉnh

Định Thành là xã đạt chuẩn xã NTM nâng cao thứ 3 của huyện Thoại Sơn sau Thoại Giang và Vĩnh Trạch và là xã về đích NTM nâng cao sớm hơn lộ trình của huyện Thoại Sơn trong năm 2020.

Sau nhiều nỗ lực, phấn đấu, Định Thành đã hoàn thành 19/19 tiêu chí, 35/35 chỉ tiêu theo Quyết định số 1005 ngày 08-5-2018 của UBND tỉnh về việc ban hành trong Bộ tiêu chí NTM nâng cao tỉnh An Giang, giai đoạn 2018-2020. Hiện, thu nhập bình quân đầu người của xã Định Thành trong năm 2020 hơn 63 triệu đồng/người/năm.

PHƯƠNG LAN