Đoàn kết, sáng tạo thi đua xây dựng An Giang phát triển bền vững

29/06/2022 - 07:24

 - Những năm qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền trong tỉnh quan tâm chỉ đạo, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, hiệu quả. Qua đó, đã phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị, tạo sự đồng thuận xã hội và sự tham gia của nhân dân trong thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội (KTXH), quốc phòng - an ninh địa phương.

A A

Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình thừa ủy quyền Chủ tịch nước trao Huân chương Lao động hạng Nhì cho các cá nhân. Ảnh: THU THẢO

Theo Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Thi đua – Khen thưởng tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình, năm 2021, dịch COVID-19 đã ảnh hưởng không nhỏ đến các hoạt động sản xuất - kinh doanh, phát triển kinh tế, đời sống của người dân toàn tỉnh. Song, với tinh thần “càng khó khăn càng nỗ lực thi đua”, toàn tỉnh đã tập trung đẩy mạnh nhiều phong trào thi đua yêu nước, xem đây là động lực để vượt qua khó khăn, vươn lên trên mọi lĩnh vực. Với quyết tâm chủ động thích ứng an toàn, linh hoạt, hiệu quả và thực hiện phương châm “vừa phòng, chống dịch COVID-19 vừa phục hồi và phát triển KTXH”, chúng ta đã cơ bản thực hiện hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch năm 2021 đã đề ra.

Kết quả, đã thực hiện đạt và vượt 13/15 chỉ tiêu Nghị quyết HĐND tỉnh. Kết cấu hạ tầng KTXH tiếp tục được tập trung đầu tư phát triển đồng bộ; diện mạo đô thị, nông thôn ngày có nhiều đổi mới; đời sống nhân dân tiếp tục được đảm bảo; quốc phòng - an ninh được giữ vững. Phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới tiếp tục đạt kết quả tích cực, đến nay, đã có 67/116 xã đạt chuẩn nông thôn mới và 25 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

Trong lĩnh vực phát triển kinh tế, nhiều phong trào thi đua được phát động sâu rộng, hiệu quả, như: “Xây dựng các mô hình sản xuất nông nghiệp công nghệ cao”; “Doanh nghiệp An Giang hội nhập và phát triển”… tạo động lực trong lao động sản xuất, góp phần phát triển KTXH của tỉnh. Trên lĩnh vực xây dựng Ðảng, chính quyền, các phong trào thi đua cũng được phát động rộng rãi trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị, địa phương, như: Đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, “Xây dựng, chỉnh đốn Ðảng”, “Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Ðảng”... Công tác xây dựng chính quyền hướng vào các phong trào thi đua: “Xây dựng chính quyền vững mạnh”; “Thi đua thực hiện văn hóa công sở”… Qua đó, đã góp phần nâng cao tỷ lệ chính quyền cơ sở vững mạnh hàng năm; nâng cao ý thức văn hóa công vụ, đạo đức nghề nghiệp của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; xây dựng văn hóa công sở, môi trường làm việc văn minh, chuyên nghiệp.

Qua các phong trào thi đua, đã có 11 tập thể nhận Cờ thi đua Chính phủ, 6 tập thể và 29 cá nhân nhận Huân chương Lao động của Chủ tịch nước; 6.890 tập thể, cá nhân, hộ gia đình được Chủ tịch UBND tỉnh An Giang khen thưởng. Đặc biệt, trong Hội nghị Tổng kết Cụm thi đua Tây Nam Bộ vừa qua, tỉnh An Giang đã vinh dự được xếp hạng 3 và được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Đạt được kết quả trên là nhờ sự đóng góp rất lớn từ các phong trào thi đua yêu nước của các cấp, các ngành tỉnh nhà. “Các phong trào thi đua đã tạo khí thế thi đua sôi nổi, động viên tinh thần hăng say lao động, sáng tạo trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển KTXH của tỉnh”- ông Nguyễn Thanh Bình cho biết.

Năm 2022, kinh tế An Giang đang dần phục hồi, hoạt động thương mại - dịch vụ đang nhộn nhịp trở lại, thu hút nguồn lực đầu tư xã hội có nhiều khởi sắc, nhiều công trình dự án trọng điểm quốc gia và của tỉnh đã khởi công đang mở ra nhiều cơ hội mới, triển vọng mới cho tỉnh. Tuy nhiên, vẫn còn không ít khó khăn, đặc biệt là sự tác động kéo dài và những diễn biến khó lường của dịch COVID-19, sự biến động giá cả các mặt hàng thiết yếu… đây sẽ là những yếu tố thách thức trong thời gian tới. Do đó, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình kêu gọi các toàn thể cán bộ, đảng viên, chiến sĩ và nhân dân tỉnh nhà tiếp tục nêu cao quyết tâm thi đua hơn nữa; vượt qua mọi khó khăn trở ngại, càng khó khăn thì càng phải thi đua để đưa phong trào thi đua tỉnh nhà lên tầm cao mới.

Lúc sinh thời Bác Hồ đã dạy: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua”. Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang yêu cầu, các phong trào thi đua phải tập trung giải quyết những vấn đề thực tiễn của đời sống; có mục tiêu thiết thực, rõ ràng, gắn với những nhiệm vụ trọng tâm, giải quyết những vấn đề cấp bách của địa phương, đơn vị. Nhiệm vụ trước mắt trong năm 2022 là phải đạt mục tiêu theo chỉ đạo của Chính phủ: “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, bảo vệ tối đa sức khỏe, tính mạng của người dân”, đồng thời “tận dụng tối đa các cơ hội để đẩy nhanh tiến trình phục hồi và phát triển kinh tế”.

Song song đó, thực hiện các phong trào thi đua gắn với việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên đủ phẩm chất, năng lực, đáp ứng yêu cầu; phòng ngừa, ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; nâng cao hiệu lực, hiệu quả lãnh, chỉ đạo, điều hành. Tiếp tục đẩy mạnh và tổ chức thực hiện tốt các phong trào thi đua do Trung ương và tỉnh phát động, như: “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”; phòng, chống tội phạm, trật tự an toàn giao thông; thực hiện cải cách hành chính… Qua đó, nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp, tạo động lực thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển KTXH của tỉnh.

THU THẢO