Hòa Bình Thạnh nỗ lực xây dựng nông thôn mới

03/05/2021 - 05:36

 - Hòa Bình Thạnh là xã vùng trong của huyện Châu Thành (An Giang), còn nhiều khó khăn, trình độ dân trí không đồng đều, đời sống của người dân chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp. Vì thế, cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương cùng sự đồng lòng của nhân dân đã nỗ lực, quyết tâm triển khai thực hiện hiệu quả nhiều giải pháp phát triển kinh tế - xã hội (KTXH), nâng cao đời sống người dân. Qua đó, tạo tiền đề quan trọng để xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) năm 2021.

A A

Xác định xây dựng NTM là cơ hội để thay đổi diện mạo cũng như tạo động lực phát triển KTXH cho địa phương, hàng năm, xã Hòa Bình Thạnh chủ động rà soát các tiêu chí, chỉ tiêu để đề ra các giải pháp thực hiện cụ thể, hiệu quả. Trong đó, quan tâm thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, lồng ghép vào các buổi sinh hoạt, họp lệ... giúp người dân hiểu rõ trách nhiệm, quyền lợi và nghĩa vụ của bản thân trong xây dựng NTM. Từ đó, huy động sức dân cùng chung tay tham gia xây dựng NTM.

Với khẩu hiệu “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân đóng góp, dân hưởng thụ”, xã Hòa Bình Thạnh đã thực hiện tốt công tác xã hội hóa, huy động sức dân tham gia thực hiện công trình an sinh xã hội bằng nhiều hình thức. Qua đó, diện mạo nông thôn có nhiều khởi sắc, đời sống người dân ngày càng nâng cao. Ngoài ra, hệ thống cơ sở hạ tầng, đường giao thông, trường học, trạm y tế từng bước được quan tâm đầu tư xây mới, nâng cấp, sửa chữa… tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại, học tập, giao thương, trao đổi hàng hóa của nhân dân.

Diện mạo nông thôn khởi sắc

Năm 2019-2020, địa phương đã vận động gần 5 tỷ đồng để thực hiện mục tiêu an sinh xã hội, gắn với Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, như: cất nhà Đại đoàn kết, xây cầu, làm đường, trao tặng quà Tết, hỗ trợ khó khăn đột xuất, mua xe chuyển viện, tu sửa, nâng cấp lộ giao thông nông thôn…

Qua đó, xuất hiện nhiều tấm gương người tốt, việc tốt trên các lĩnh vực đời sống xã hội. Ông Võ Văn Dùm (ngụ ấp Hòa Thành) cho biết: “Công tác an sinh xã hội giúp đỡ, hỗ trợ hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã những năm qua luôn được các cấp, ngành quan tâm. Đời sống của người dân vùng quê từng bước được cải thiện. Nhiều hộ nghèo đã nỗ lực vươn lên thoát nghèo bền vững”.

Cùng với phát triển hạ tầng, xã Hòa Bình Thạnh chú trọng triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập cho người dân. Theo đó, xã đã đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa, từng bước áp dụng cơ giới hóa vào sản xuất nhằm nâng cao giá trị canh tác, năng suất và chất lượng nông sản. Nhiều mô hình liên kết sản xuất và tiêu thụ nông sản giữa doanh nghiệp và nông dân được thực hiện hiệu quả, góp phần tăng thu nhập cho nông dân. Ngoài ra, xã còn tích cực phối hợp các ngành mở các lớp đào tạo nghề ngắn hạn, giải quyết việc làm cho người lao động, hỗ trợ vốn cho người dân phát triển sản xuất - kinh doanh, góp phần nâng thu nhập bình quân đầu người toàn xã trên 47,2 triệu đồng.

Chăm sóc tuyến đường hoa

Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với xây dựng NTM từng bước đi vào chiều sâu, với nhiều hoạt động thiết thực. Toàn xã có 6/6 ấp đạt chuẩn văn hóa, có 3.157/3.380 hộ được công nhận gia đình văn hóa (chiếm 93,4%); 97,3% hộ có nhà tiêu hợp vệ sinh; 92,6% hộ có nước sạch sử dụng; 100% hộ gia đình thực hiện tốt các quy định về nếp sống, văn minh trong việc tang, lễ hội theo quy định…

Chủ tịch UBND xã Hòa Bình Thạnh Nguyễn Văn Quyền cho biết, thực tế cho thấy, địa phương khi triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM với rất nhiều khó khăn, trở ngại do xuất phát điểm còn tương đối thấp, nhưng với sự nỗ lực và quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, địa phương đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Đến nay, xã đạt 16/19 tiêu chí, 46/49 chỉ tiêu xây dựng NTM. Trong đó, 3 tiêu chí, 3 chỉ tiêu chưa đạt đều là những tiêu chí, chỉ tiêu cần vốn, gồm: giao thông, trường học và cơ sở vật chất văn hóa.

Để sớm trở thành xã NTM năm 2021, theo đúng lộ trình đề ra, cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương nêu cao tinh thần trách nhiệm, với quyết tâm chính trị cao trong công tác lãnh, chỉ đạo. Đồng thời, thường xuyên kiểm tra, duy trì, nâng chất và sớm hoàn thiện hồ sơ minh chứng các tiêu chí đã đạt. Bên cạnh đó, chủ động rà soát, xây dựng kế hoạch, đề ra giải pháp thực hiện cụ thể, để thực hiện hoàn thành các tiêu chí chưa đạt.

Bài, ảnh: TRUNG HIẾU