Hoạt động Hợp tác xã góp phần an sinh xã hội và xây dựng nông thôn mới

03/01/2020 - 15:16

Chiều 3-1, Liên minh Hợp tác xã (HTX) tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động năm 2019 và triển khai phương hướng hoạt động năm 2020.

A A

Đại biểu tham dự hội nghị

Năm 2019, toàn tỉnh thành lập mới 24 HTX, nâng tổng số HTX hiện có là 198 HTX. Trong đó, có nhiều HTX kiểu mới, ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ 4.0 vào sản xuất và hoạt động dịch vụ có lãi; chia lợi nhuận cho các thành viên bình quân 1,5%/tháng, đồng thời góp phần giải quyết lao động, đóng góp an sinh xã hội và xây dựng nông thôn mới. 

Năm 2020, Liên minh HTX phấn đấu thực hiện mục tiêu thúc đẩy kinh tế tập thể, kinh tế hợp tác ở An Giang phát triển nhanh và bền vững.

Tin, ảnh: HẠNH CHÂU