Hội đồng thi Sở Giáo dục và Đào tạo An Giang tập huấn công tác coi thi tốt nghiệp THPT

21/06/2024 - 11:15

 - Sáng nay 21/6, Hội đồng thi Sở Giáo dục và Đào tạo An Giang tổ chức Hội nghị tập huấn (trực tiếp kết hợp trực tuyến) về công tác coi thi Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) năm 2024.

Hội nghị tập huấn

Hội nghị do Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo An Giang Trần Thị Ngọc Diễm, Phó Trưởng ban Chỉ đạo thi cấp tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thi, Trưởng ban Coi thi chủ trì, cùng sự tham gia của gần 900 đại biểu của thành viên hội đồng thi, lãnh đạo ban coi thi, thành viên đoàn thanh tra, các trưởng điểm, phó trưởng điểm, thư ký và giám sát của 46 điểm thi trên toàn tỉnh bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.

Sau khi nghe đại diện sinh hoạt nội dung quy chế thi, sinh hoạt một số lưu ý về công tác thanh tra coi thi..., Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo An Giang Trần Thị Ngọc Diễm yêu cầu các lực lượng tham gia công tác coi thi thực hiện phương châm “4 đúng, 3 không” của Trưởng ban Chỉ đạo thi quốc gia.

Đặc biệt, cần quan tâm việc bảo quản đề thi, bài thi an toàn, bảo mật. Lưu ý, các trưởng Điểm thi tổ chức sinh hoạt kỹ quy chế và các hướng dẫn về coi thi cho cán bộ coi thi, đảm bảo quá trình coi thi diễn ra đúng quy định; tập trung cao, không chủ quan trong thực hiện nhiệm vụ, xử lý các tình huống linh hoạt, nhưng phải đảm bảo quy chế thi. Tổ chức phổ biến quy chế đến thí sinh, nhất là lưu ý những sai sót thường gặp trong những kỳ thi trước… 

HỮU HUYNH