Hội nghị hiệp thương lần thứ 3 lựa chọn, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh An Giang (nhiệm kỳ 2021-2026)

16/04/2021 - 19:01

 - Chiều 16-4, Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh An Giang tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ 3 để lựa chọn, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh (nhiệm kỳ 2021-2026).

A A

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Nưng; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh Nguyễn Thanh Bình; Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Đỗ Tấn Kiết; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Phước; Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Nội vụ; Phó Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh đã tham dự cuộc họp.

Tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh An Giang Phan Trương đã báo cáo kết quả tổ chức lấy ý kiến nơi cư trú đối với ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV và ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh khóa X.

Theo đó, căn cứ kết quả Hội nghị hiệp thương lần thứ 2 của UBMTTQVN tỉnh An Giang, Ban Thường trực UBMTTQVN cấp cơ sở đã tiến hành hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với những người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh (nhiệm kỳ 2021-2026). 

Tại hội nghị hiệp thương lần thứ 3, đã thống nhất lực chọn, lập danh sách 11 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và 103 người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh (nhiệm kỳ 2021-2026).

Theo đó, cơ cấu theo thành phần người ứng cử đại biểu Quốc hội, gồm: nữ 5 ứng cử viên (đạt tỷ lệ 45,45%); dân tộc 2 ứng cử viên (tỷ lệ 18,18%); trẻ tuổi 1 ứng cử viên ( tỷ lệ 9,09%); đại biểu Quốc hội khóa XIV tái cử 2 ( tỷ lệ 18,18%).

Về cơ cấu người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026, gồm: nữ 37 ứng cử viên (đạt tỷ lệ 35,9%); dân tộc 8 ứng cử viên (tỷ lệ 7,76%); ngoài Đảng 20 ứng cử viên (tỷ lệ 19,41%); trẻ tuổi 24 ứng cử viên (tỷ lệ 23,3%); đại biểu HĐND tỉnh tái cử 27 ứng cử viên tính trên số đại biểu HĐND tỉnh hiện nay là 73 đại biểu (đạt tỷ lệ 36,9%).

Trên cơ sở hội nghị hiệp thương lần thứ 3, Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh An Giang sẽ chuyển danh sách đến Ủy ban Bầu cử tỉnh để thực hiện các bước tiếp theo của quá trình bầu cử.

Đoàn Chủ tịch chủ trì điều hành hội nghị

Các đại biểu biểu quyết thống nhất danh sách người ứng cử đủ điều kiện ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh khóa X (nhiệm kỳ 2021-2026)

Tin, ảnh: HẠNH CHÂU