Họp Ban Chỉ đạo tổng kết Nghị quyết số 21-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa IX)

01/06/2021 - 13:32

 - Sáng 1-6, Ban Kinh tế Trung ương tổ chức họp Ban Chỉ đạo tổng kết Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 20-1-2003 của Bộ Chính trị (khóa IX) về phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng- an ninh vùng đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) thời kỳ 2001-2010; Kết luận số 28-KL/TW, ngày 14-8-2012 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng- an ninh vùng ĐBSCL thời kỳ 2011-2020. Hội nghị do Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Kinh tế Trung ương, Trưởng ban Chỉ đạo tổng kết Nghị quyết 21-NQ/TW Trần Tuấn Anh chủ trì. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Nưng dự và chủ trì tại điểm cầu tỉnh An Giang.

A A

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Nưng chủ trì cuộc họp tại điểm cầu An Giang

Cuộc họp đã tập trung đánh giá, thảo luận, đóng góp vào dự thảo đề cương báo cáo chung; kế hoạch triển khai đề án, dự thảo đề cương báo cáo của các địa phương, các bộ, ngành Trung ương… Qua gần 20 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW của Bộ Chính trị, kinh tế vùng ĐBSCL có những chuyển biến rõ nét và đạt được những thành tựu khá toàn diện. ĐBSCL trở thành vùng kinh tế quan trọng, là vựa lúa của cả nước. Môi trường đầu tư vùng được cải thiện, năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) đều nằm ở tốp khá và tốt. Đời sống nhân dân ngày càng được nâng lên. Thế trận quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân trong vùng được củng cố và tăng cường, nhất là trên địa bàn chiến lược, biên giới, vùng biển, đảo; xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc. Sự phối hợp giữa quốc phòng - an ninh với phát triển kinh tế - xã hội ngày càng chặt chẽ hơn. 

Để chuẩn bị hội nghị tổng kết Nghị quyết số 21-NQ/TW, hội nghị đã tập trung thảo luận, đóng góp, đề xuất những giải pháp các nguồn lực, nhân tố mới để phát triển ĐBSCL, nhất là xác định các nội dung chuẩn bị hội nghị tổng kết, thống nhât về tư tưởng, chương trình hành động, quan điểm phát triển của vùng ĐBSCL trong thời gian tới… Qua đó, tổng hợp báo cáo và đề xuất Bộ Chính trị ban hành những chủ trương, giải pháp, phương pháp, nhiệm vụ phát triển kinh tế -xã hội, đảm bảo quốc phòng- an ninh vùng ĐBSCL trong giai đoạn tiếp theo.

THU THẢO