Hướng đến nền nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh

08/12/2021 - 15:28

 - Chiều 8-12, Phó Trưởng ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Duy Hưng đã chủ trì hội nghị trực tuyến, làm việc với Tỉnh ủy Đồng Nai, An Giang và Thành ủy Cần Thơ về tổng kết Nghị quyết 26-NQ/TW, ngày 5-8-2008 của Ban Chấp hành Trung ương khóa X về “nông nghiệp, nông dân, nông thôn”. Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Sĩ Lâm chủ trì hội nghị tại điểm cầu An Giang.

A A

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Sĩ Lâm phát biểu tại điểm cầu An Giang

Phó Trưởng ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Duy Hưng cho biết, sau 13 năm triển khai Nghị quyết 26-NQ/TW, cả nước đạt nhiều kết quả tích cực. Trong đó, nông nghiệp đẩy mạnh tái cơ cấu, trở thành trụ đỡ của nền kinh tế; nông thôn mới phát triển trên cả nước, thu hút sự tham gia tích cực của toàn dân, doanh nghiệp; đời sống người dân nông thôn ấm no, hạnh phúc hơn.

Trong bối cảnh trong nước, quốc tế có nhiều thay đổi, biến đổi khí hậu gay gắt hơn, khoa học kỹ thuật phát triển nhanh, yêu cầu về chuyển đổi số trong nông nghiệp, cần thiết phải tổng kết, đánh giá Nghị quyết 26-NQ/TW; đề ra Nghị quyết khác thay thế. Dự kiến tháng 5-2022, hội nghị Trung ương 5 khóa XIII sẽ thảo luận, cho ý kiến nội dung Nghị quyết thay thế Nghị quyết 26-NQ/TW để thích ứng với tình hình mới, theo hướng xây dựng nền nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh. Ý kiến đóng góp của những địa phương thực hiện khá thành công chính sách “tam nông”, như: tỉnh Đồng Nai, An Giang và TP. Cần Thơ là rất quan trọng cho định hướng giai đoạn mới.

Tại An Giang, việc triển khai thực hiện Nghị quyết 26-NQ/TW đạt nhiều kết quả tích cực. Nông nghiệp giữ vai trò quan trọng, chiếm 32,8% cơ cấu kinh tế, hình thành các vùng chuyên canh quy mô lớn; thu nhập bình quân khu vực nông thôn năm 2020 đạt 45 triệu đồng/người/năm, cao gấp 4 lần năm 2008; tỷ lệ hộ nghèo đến cuối năm 2020 còn dưới 2%. Đến cuối năm 2020, toàn tỉnh có 60/119 xã nông thôn mới, 3 đơn vị cấp huyện hoàn thành xây dựng nông thôn mới (TP. Long Xuyên, TP. Châu Đốc, huyện Thoại Sơn), hoàn thành mục tiêu sớm hơn 1 năm so kế hoạch, được Trung ương tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất.

NGÔ CHUẨN