Huyện Châu Phú xây dựng nông thôn mới

15/05/2024 - 06:37

 - Năm 2024, huyện Châu Phú (tỉnh An Giang) đề ra mục tiêu xây dựng xã Bình Phú đạt chuẩn xã nông thôn mới (NTM), xã Khánh Hòa, Mỹ Đức, Thạnh Mỹ Tây và Bình Thủy đạt chuẩn xã NTM nâng cao.

Để thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, Huyện ủy, UBND huyện và Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM huyện ban hành nghị quyết, kế hoạch, văn bản chỉ đạo tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân xây dựng NTM bằng nhiều hình thức phong phú, phù hợp tình hình thực tiễn địa phương. Huyện ủy phân công các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Huyện ủy phụ trách địa bàn xã để nắm tình hình, đẩy mạnh tuyên truyền xây dựng NTM.

Huyện Châu Phú chú trọng tuyên truyền để tạo khí thế phấn khởi, tích cực tham gia xây dựng NTM. Nội dung tuyên truyền tập trung vào chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, mục tiêu, tiêu chí, lộ trình, các bước triển khai xây dựng NTM; cổ vũ, nhân rộng điển hình tiên tiến, cách làm hay, sáng tạo trong xây dựng NTM.

Công tác tuyên truyền không chỉ tạo sự đồng thuận, mà còn nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân về việc triển khai thực hiện chủ trương, chính sách, kế hoạch, khó khăn, vướng mắc trong quá trình xây dựng NTM ở cơ sở, để có biện pháp giải quyết, tháo gỡ kịp thời.

Cầu, đường nông thôn ngày càng khang trang

Theo đó, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp của huyện tích cực tuyên truyền, vận động thành viên, hội viên tham gia xây dựng NTM lồng ghép với các phong trào, như: Thi đua “Cả nước chung sức xây dựng NTM”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM - đô thị văn minh”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, phong trào “5 không 3 sạch”, “Nông dân thi đua sản xuất - kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau xóa đói, giảm nghèo và làm giàu chính đáng”, “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình văn hóa”, xây dựng công trình “Thắp sáng đường quê”... Từ các phong trào, đã có nhiều công trình, phần việc ý nghĩa được triển khai, tạo sự lan tỏa, cổ vũ cán bộ, đảng viên và Nhân dân tích cực tham gia xây dựng NTM.

Với phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân giám sát, dân thụ hưởng”, các nội dung xây dựng NTM đều được công khai để Nhân dân biết, được bàn, được quyết định và được giám sát. Ngoài ra, việc huy động người dân đóng góp xây dựng NTM luôn được thực hiện dân chủ, công khai, minh bạch, không có tình trạng huy động quá sức dân.

Tính riêng năm 2023, với sự góp sức của Nhân dân, huyện Châu Phú đầu tư nâng cấp mở rộng 13 công trình đường giao thông (51,7km); xây dựng 6 cây cầu (trên 247m); xây dựng 4 cống (hơn 86m). Kinh phí thực hiện các hạng mục công trình trên 23,2 tỷ đồng, trong đó Nhân dân đóng góp gần 8 tỷ đồng.

Theo Phó Chủ tịch UBND huyện Châu Phú Nguyễn Thị Ngọc Lan, đến cuối năm 2023, huyện Châu Phú đã có 8 xã (Bình Thủy, Mỹ Đức, Bình Chánh, Khánh Hòa, Bình Mỹ, Ô Long Vĩ, Bình Long, Thạnh Mỹ Tây) đạt chuẩn NTM. Để thực hiện đạt mục tiêu, kế hoạch đề ra trong năm 2024, Ban Chỉ đạo và Văn phòng điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM huyện sẽ phối hợp với tỉnh một cách chặt chẽ. Phòng, ban chuyên môn của huyện tiếp tục hướng dẫn các xã thực hiện tiêu chí do đơn vị phụ trách.

Ban Quản lý xây dựng NTM cấp xã tăng cường trách nhiệm, phối hợp giữa các bộ phận chuyên môn trong công tác tham mưu, kịp thời báo cáo khó khăn, vướng mắc, kiến nghị, đề xuất để Ban Chỉ đạo tháo gỡ. Riêng đối với xã Bình Phú, tập trung mọi nguồn lực hoàn thành tiêu chí xây dựng MTM còn lại, bổ sung hoàn chỉnh hồ sơ minh chứng tiêu chí NTM theo hướng dẫn, phấn đấu đạt chuẩn xã NTM trong năm 2024.

Địa phương sẽ tiếp tục lồng ghép nguồn vốn, hỗ trợ một số xã xây dựng mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, sản xuất theo chuỗi giá trị, nâng cao năng suất chất lượng và xây dựng thương hiệu sản phẩm; hoàn chỉnh kết cấu hạ tầng phục vụ sản xuất; khuyến khích, tạo điều kiện để doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn.

Ngoài ra, huyện tập trung mọi nguồn lực đầu tư xây dựng tuyến đường giao thông nông thôn, hạng mục công trình NTM theo kế hoạch; thực hiện tốt chương trình về văn hóa, y tế, giáo dục và đào tạo, nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, cùng các chính sách khác có liên quan. Đặc biệt, đẩy mạnh tuyên truyền để người dân tham gia xây dựng tiêu chí NTM gắn với văn hóa, xã hội, môi trường…

MỸ LINH