Khai thác giá trị thủy sản

25/06/2021 - 05:19

 - Cùng với sự khởi sắc (về giá cá tra (dù vẫn còn thấp), nhiều đối tượng thủy sản nuôi trên địa bàn An Giang đang cho thấy hiệu quả và giá trị kinh tế cao. Bên cạnh đó, lĩnh vực sản xuất giống thủy sản thu được nhiều kết quả tích cực.

A A

Tăng diện tích nuôi

Chi cục Thủy sản An Giang cho biết, 6 tháng đầu năm 2021, diện tích nuôi cá tra thương phẩm trên địa bàn tỉnh ước đạt 1.539ha, tăng 7,7% so cùng kỳ 2020. Trong đó, diện tích thả nuôi mới 479,9ha, tăng đến 67,8% so cùng kỳ; số lượng giống thả khoảng 313,3 triệu con, tăng 58,3%. Ước diện tích thu hoạch cá tra trong 6 tháng khoảng 549ha, tăng 2,3%; sản lượng thu hoạch 210.500 tấn, tăng 2,14% so cùng kỳ (tăng 4.400 tấn). Toàn tỉnh hiện có 20 doanh nghiệp với 23 nhà máy chế biến cá tra, công suất chế biến 323.420 tấn/năm. Sản lượng xuất khẩu thủy sản 6 tháng đầu năm đạt khoảng 39.640 tấn, kim ngạch 95,89 triệu USD, tăng 1,31% về lượng và 1,67% về kim ngạch so cùng kỳ 2020.

Đối với nuôi cá tra giống, ước diện tích thả nuôi 837ha (tăng 7%), tổng lượng cá bột thả 3.763,1 triệu con (tăng 35,8%); diện tích thu hoạch giống 394ha (tăng 1%), sản lượng thu hoạch 910 triệu con (tăng 4,84%, tương đương tăng 42 triệu con so cùng kỳ).

Bên cạnh con cá tra, nhiều đối tượng thủy sản khác cũng tăng diện tích nuôi do nhu cầu thị trường tăng cao và giá bán ổn định. Trong đó, cá lóc thu hoạch gần 8.100 tấn, tăng 599 tấn so cùng kỳ; cá rô phi, điêu hồng thu hoạch hơn 9.500 tấn, tăng 470 tấn; các loại cá khác ước sản lượng thu hoạch khoảng 8.300 tấn, giảm 236 tấn; các loại thủy sản khác (lươn, ếch, baba…) thu hoạch 813 tấn, tăng 13 tấn.

An Giang quan tâm công tác bảo vệ, tái tạo nguồn lợi thủy sản

Trung tâm Giống thủy sản An Giang cho biết, lũy kế đã sản xuất và tiêu thụ cá tra bột từ đầu năm đến nay đạt 149 triệu con (sản xuất 55 triệu con, kinh doanh dịch vụ 94 triệu con), đạt 18,6% so kế hoạch năm 2021. Trong đó, post tôm càng xanh đạt gần 1,12 triệu con, tăng 43% so cùng kỳ; ấu trùng tôm càng xanh gần 89,6 triệu con, giảm 69%; cá giống các loại đạt 512.000 con, giảm 18%. Đối với dịch vụ sản phẩm thủy sản tươi sống, lũy kế đến nay, trung tâm kinh doanh được 4.806kg, gồm: 1.886kg cá lóc tươi sống, 2.768kg cá điêu hồng và 152kg cá tra, tăng 41% so cùng kỳ 2020.

Trung tâm Giống thủy sản An Giang đã ký hợp đồng chuyển giao công nghệ “Sản xuất giống và ương lươn đồng” cho Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp tỉnh Đồng Nai và tổ chức lớp tập huấn quy trình sản xuất giống lươn đồng cho 7 cán bộ kỹ thuật của đơn vị này tại An Giang. Trung tâm đã chuyển giao công nghệ nuôi thương phẩm cá lóc cho Công ty TNHH Nông nghiệp xanh TG tại huyện Đắk Hà (tỉnh Kon Tum), thời gian từ tháng 5-2021 đến tháng 1-2022.

Chú trọng hiệu quả

Trước dấu hiệu khởi sắc của ngành nuôi, chế biến và xuất khẩu cá tra, dự báo nhu cầu con giống chất lượng thời gian tới sẽ tăng. Do vậy, đề án sản xuất giống cá tra 3 cấp tiếp tục được An Giang quan tâm thực hiện. 6 tháng đầu năm 2021, Chi cục Thủy sản An Giang đã giám sát định kỳ 5 cơ sở có tiếp nhận cá tra hậu bị chọn giống của Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản II (Viện II), ghi nhận tốc độ tăng trưởng của đàn cá.

Đồng thời, tuyên truyền, vận động các cơ sở sản xuất cá tra bột trong tỉnh tiếp nhận đàn cá tra hậu bị chọn giống từ Viện II để phục vụ sản xuất; giám sát định kỳ các cơ sở đã tiếp nhận đàn cá bố mẹ để ghi nhận thông tin về tăng trưởng, tỷ lệ sống, thời gian tham gia sinh sản để tham gia đề án cá tra 3 cấp.

Chi cục Thủy sản An Giang cũng đã phối hợp với Viện II thực hiện 10/22 đợt thu mẫu tại 13 điểm quan trắc vùng nuôi thủy sản trọng điểm trên địa bàn tỉnh. Trong khi đó, Trung tâm Khảo nghiệm - Kiểm nghiệm - Kiểm định nuôi trồng thủy sản vùng I đã triển khai 9/22 đợt thu mẫu.

Chi cục Thủy sản An Giang đã thực hiện 2 đợt thu mẫu quan trắc môi trường tại 7 điểm thu mẫu vùng nuôi trồng thủy sản trọng điểm. Kết quả, chất lượng nước đảm bảo cho động vật nuôi thủy sản sinh trưởng và phát triển. Chi cục đã triển khai và công bố kết quả chất lượng nước gửi về các huyện, thị xã, thành phố và các cơ sở nuôi nơi quan trắc để nắm rõ thông tin.

Từ nay đến cuối năm 2021, Chi cục Thủy sản An Giang sẽ tiếp tục theo dõi hoạt động nuôi trồng thủy sản, tăng cường kiểm tra, xử lý việc chấp hành các quy định pháp luật trong quản lý hoạt động khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, tiếp tục theo dõi thực hiện các đề tài, dự án, mô hình đang triển khai; thực hiện các hợp đồng cung cấp tôm càng xanh giống toàn đực cho các hộ nuôi trong và ngoài tỉnh; tiếp tục chiêu sinh các lớp tập huấn, chuyển giao công nghệ sản xuất giống và nuôi thương phẩm lươn đồng; tiếp tục sản xuất cá giống các loại theo nhu cầu của thị trường…

6 tháng đầu năm 2021, Chi cục Thủy sản An Giang đã thực hiện 2 đợt hỗ trợ các hộ nuôi trồng thủy sản tham gia chuỗi liên kết tại TX. Tân Châu và huyện Thoại Sơn. Đơn vị đã làm việc với Chi cục Thủy sản TP. Cần Thơ, Chi cục Chăn nuôi Thú y và Thủy sản tỉnh Đồng Tháp về công tác phối hợp thả cá tái tạo nguồn lợi thủy sản cấp vùng năm 2021.

NGÔ CHUẨN