Kim ngạch xuất khẩu tăng 3,54% so cùng kỳ

24/09/2020 - 18:44

 - Sở Công thương An Giang cho biết, 8 tháng của năm 2020, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa trên địa bàn đạt 712,42 triệu USD, tăng 3,87% so cùng kỳ. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu đạt 603,33 triệu USD, tăng 3,54% so cùng kỳ năm trước, bằng 64,87% so kế hoạch năm; nhập khẩu hàng hóa đạt 109,08 triệu USD, tăng 5,71% so cùng kỳ năm trước, bằng 60,55% so kế hoạch năm (kế hoạch năm 2020: 180 triệu USD).

A A

Chế biến nông sản, thủy sản xuất khẩu       

Riêng tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh 8 tháng đầu năm 2020 đạt gần 1,3 tỷ USD, giảm 6% so cùng kỳ năm 2019. Trong đó, xuất, nhập khẩu đăng ký tại An Giang đạt trên 389 triệu USD, tăng 10% so cùng kỳ.

Tin, ảnh: HẠNH CHÂU