Kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh An Giang khóa X thông qua 6 nghị quyết thuộc lĩnh vực kinh tế - ngân sách, văn hóa – xã hội

28/10/2021 - 10:28

 - Sáng 28-10, HĐND tỉnh An Giang khóa X (nhiệm kỳ 2021-2026) tổ chức kỳ họp thứ 4 (chuyên đề) bằng hình thức trực tuyến với điểm cầu các huyện, thị xã, thành phố để giải quyết công việc phát sinh theo đề nghị của Chủ tịch UBND tỉnh. Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang tham dự kỳ họp.

A A

Các đại biểu HĐND tỉnh An Giang tham dự kỳ họp tại điểm cầu Văn phòng UBND tỉnh biểu quyết thông qua các nghị quyết

Các đại biểu HĐND tỉnh An Giang tham dự kỳ họp tại điểm cầu các huyện, thị xã, thành phố

Phát biểu khai mạc kỳ họp, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang Lê Văn Nưng cho biết, kỳ họp thảo luận, xem xét, cho ý kiến đối với 6 tờ trình của UBND tỉnh, đây là những nội dung quan trọng. Do đó, đề nghị các vị đại biểu HĐND tỉnh nêu cao tinh thần trách nhiệm tập trung nghiên cứu, phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ, tích cực thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến thiết thực, góp phần tích cực vào thành công của kỳ họp, đáp ứng được yêu cầu, nguyện vọng của cử tri và nhân dân tỉnh nhà.

Tại kỳ họp, thừa ủy quyền Chủ tịch UBND tỉnh, Giám đốc sở Kế hoạch và Đầu tư đã trình bày Tờ trình về việc phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn vốn ngân sách địa phương và Tờ trình về việc điều chỉnh, bổ sung phân bổ chi tiết kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021 nguồn vốn ngân sách địa phương.

Giám đốc Sở Tài chính trình bày Tờ trình Dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết 41/2016/NQ-HĐND, ngày 9-12-2016 của HĐND tỉnh về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi thời kỳ ổn định ngân sách 2017-2020 của ngân sách các cấp thuộc tỉnh An Giang; Tờ trình Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh An Giang ban hành quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi thời kỳ ổn định ngân sách 2022-2025 của ngân sách các cấp thuộc tỉnh An Giang.

Tờ trình Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh An Giang quy định nội dung và mức chi từ ngân sách nhà nước để thực hiện hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh An Giang; Tờ trình Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh An Giang quy định chế độ tài chính cho hoạt động tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật và Cuộc thi sáng tạo thanh, thiếu niên nhi đồng trên địa bàn tỉnh An Giang.

Theo đó, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách và Trưởng ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh An Giang đã trình bày báo cáo thẩm tra đối với nội dung các tờ trình; các đại biểu HĐND tỉnh tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua 6 nghị quyết.

Để thực hiện tốt các nghị quyết được HĐND tỉnh An Giang thông qua, nhất là trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp như hiện nay, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang Lê Văn Nưng đề nghị, UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ, triển khai và phối hợp thực hiện nghiêm túc các nghị quyết của HĐND tỉnh đã được thông qua, đảm bảo công khai, minh bạch đúng quy định của pháp luật.

Trong đó, cần đặc biệt quan tâm Nghị quyết về việc phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn vốn ngân sách địa phương nhằm tạo chuyển biến rõ nét trong đột phá chiến lược về phát triển kết cấu hạ tầng, thúc đẩy tăng trưởng và đảm bảo an sinh xã hội, góp phần quan trọng để thực hiện mục tiêu, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2025.

Triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp với quyết tâm cao; nỗ lực để thực hiện thắng lợi “mục tiêu kép”: vừa phòng, chống dịch COVID-19 thành công, bảo vệ sức khỏe cho nhân dân, vừa phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh; tăng cường kỷ luật, kỷ cương, gắn với trách nhiệm người đứng đầu; thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; tập trung giải quyết kịp thời đơn thư khiếu nại của công dân và những kiến nghị chính đáng của cử tri.

Thường trực các ban, tổ đại biểu và đại biểu HĐND tỉnh An Giang tăng cường giám sát việc thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh An Giang và các kiến nghị của cử tri. Các đại biểu HĐND tỉnh An Giang  tích cực, chủ động thực hiện nhiệm vụ của người đại biểu dân cử, gắn bó chặt chẽ với nhân dân, lắng nghe tâm tư nguyện vọng của cử tri, nắm bắt những khó khăn, vướng mắc để phản ánh kịp thời với HĐND tỉnh An Giang.

MỸ LINH – DUY ANH