Ký kết hợp đồng cho thuê môi trường rừng tại rừng tràm Trà Sư

31/07/2018 - 07:29

 - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa tổ chức lễ ký kết hợp đồng cho thuê môi trường rừng tại phân khu dịch vụ hành chính rừng tràm Trà Sư (xã Văn Giáo, Tịnh Biên) giữa Ban Quản lý rừng phòng hộ và đặc dụng tỉnh với Công ty Cổ phần Du lịch (DL) An Giang (thành viên Tập đoàn Sao Mai) để kinh doanh DL sinh thái, theo đề án cho thuê môi trường rừng được UBND tỉnh phê duyệt.

Theo hợp đồng, diện tích cho thuê để kinh doanh DL sinh thái 159ha, với thời hạn cho thuê 20 năm (tính từ năm 2018), tổng số tiền cho thuê hơn 19,1 tỷ đồng. Đây là bước phát triển mới, tạo điều kiện để đưa rừng tràm Trà Sư trở thành khu DL tầm cỡ quốc gia, góp phần vào mục tiêu đa dạng hóa hoạt động DL của tỉnh.

THANH TIẾN