Ký kết Quy chế phối hợp giữa UBND tỉnh và Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh An Giang giai đoạn 2020 – 2022

22/07/2020 - 19:55

 - Ngày 22-7, đã diễn ra lễ ký kết Quy chế phối hợp giữa UBND tỉnh và Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh An Giang (giai đoạn 2020 – 2022)

A A

Quang cảnh hội nghị

Bầu Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh đoàn khóa X (nhiệm kỳ 2017 – 2022)

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Phước và Bí thư Tỉnh đoàn Lâm Thành Sĩ ký kết Quy chế phối hợp giữa UBND tỉnh và Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh An Giang  giai đoạn 2020 – 2022

Các đồng chí trúng cử Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn khóa X (nhiệm kỳ 2017 – 2022)

Các tập thể, cá nhân nhận bằng khen của Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam

Các tập thể, cá nhân nhận bằng khen của Trung ương Đoàn

Tỉnh đoàn nhận bằng khen của UBND tỉnh An Giang, với thành tích trong công tác phòng, chống COVID- 19

Dịp này, Tỉnh đoàn An Giang đã sơ kết công tác Đoàn - Hội 6 tháng đầu năm 2020; sơ kết giữa nhiệm kỳ triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn tỉnh An Giang lần thứ X (nhiệm kỳ 2017 – 2022); sơ kết việc thực hiện Chỉ thị 42-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ” giai đoạn 2015 – 2020. Đồng thời, kiện toàn nhân sự Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh đoàn khóa X (nhiệm kỳ 2017 – 2022) và tổ chức đóng góp Văn kiện Đại hội XIII của Đảng; Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh An Giang lần thứ XI (nhiệm kỳ 2020 – 2025)…

Cùng với đó, trao bằng khen của Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam cho 2 tập thể, 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong chương trình “Tình nguyện mùa Đông năm 2019 và Xuân tình nguyện năm 2020”; trao bằng khen của Trung ương Đoàn cho 2 tập thể, 2 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống COVID- 19…

Tin, ảnh:  THANH HÙNG