Liên thông Sổ sức khỏe điện tử với VNEID: Cần thống nhất quy chế phối hợp 3 bên

12/04/2024 - 19:07

Để triển khai được Sổ sức khỏe điện tử cần tiến hành 3 lộ trình cơ bản, gồm: Số hóa dữ liệu y tế của người dân, quản lý dữ liệu và tích hợp, liên thông dữ liệu y tế với các đơn vị liên quan.

Triển khai Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030” của Chính phủ (Đề án 06), Bộ Y tế, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam và C06-Bộ Công an đã phối hợp để tích hợp hồ sơ y tế vào Sổ sức khỏe điện tử cá nhân và liên thông dữ liệu với ứng dụng VNEID.

Liên thông dữ liệu y tế với cơ sở dữ liệu quốc gia là một trong những mục tiêu quan trọng của quá trình chuyển đổi số ngành Y tế. Tuy nhiên quá trình này vẫn đang trong giai đoạn thí điểm với nút thắt là thiếu quy chế phối hợp triển khai giữa các bên liên quan.

Chưa thống nhất quy chế

Mỗi người dân sẽ có một Sổ sức khỏe điện tử gắn liền, thống nhất với Hồ sơ điện tử cá nhân. Với việc dữ liệu y tế của người dân trên Sổ sức khỏe điện tử được liên thông với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, người dân thuận tiện, dễ dàng theo dõi, quản lý thông tin sức khỏe của bản thân liên tục, suốt đời.

Đối với các cơ sở khám, chữa bệnh và các đơn vị liên quan, điều này đem lại sự đơn giản hóa, minh bạch hóa hoạt động khám, chữa bệnh, thanh toán viện phí.

Để triển khai được Sổ sức khỏe điện tử cần tiến hành 3 lộ trình cơ bản, gồm Số hóa dữ liệu y tế của người dân, quản lý dữ liệu và tích hợp, liên thông dữ liệu y tế với các đơn vị liên quan.

Sổ sức khỏe điện tử cá nhân được hình thành từ các cơ sở khám, chữa bệnh. Khi người bệnh đến khám, chữa bệnh, các thông tin sẽ được lưu trong trong hệ thống thông tin quản lý bệnh viện và hình thành sổ khám bệnh điện tử.

Như vậy, người dân không cần sử dụng sổ khám bệnh giấy nữa mà dùng sổ khám bệnh điện tử thống nhất tại mọi cơ sở y tế.

Hỗ trợ đăng ký tài khoản VNeID cho người dân. (Ảnh: Nhựt An/TTXVN)

Ông Nguyễn Trường Nam, Phó Giám đốc Trung tâm Thông tin y tế quốc gia (Bộ Y tế) diễn giải: Theo quy trình, khi người dân đi khám, các cơ sở y tế phải trả dữ liệu khám bệnh của người dân vào Sổ sức khỏe điện tử (còn gọi là Sổ khám bệnh điện tử/ Hồ sơ sức khỏe điện tử ) và lưu trên hệ thống dữ liệu của Bộ Y tế.

Căn cứ theo dữ liệu khám bệnh, hệ thống liên thông dữ liệu sẽ đẩy hồ sơ khám bệnh đã xong về Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Bảo hiểm xã hội Việt Nam sẽ tiếp tục xử lý dữ liệu và trả thông tin hồ sơ về C06–Bộ Công an để xác thực định danh cá nhân.

Hồ sơ sau khi được C06-Bộ Công an xác thực sẽ được trả lại cho Bộ Y tế - đơn vị quản lý Sổ sức khỏe điện tử. Bộ Y tế sẽ chia sẻ dữ liệu này với các cơ sở, đơn vị y tế tại các địa phương.

Như vậy theo chu trình khép kín, thông tin từ các cơ sở y tế sau khi qua Bảo hiểm xã hội Việt Nam, C06-Bộ Công an sẽ chuyển về Bộ Y tế và từ Bộ Y tế sẽ chia sẻ với các cơ sở y tế.

Người dân sau khi đi khám, chữa bệnh, các địa phương sẽ có kho dữ liệu y tế cá nhân của người dân để quản lý. Đồng thời, người dân cũng tự nắm được thông tin y tế của bản thân thông qua Sổ sức khỏe điện tử.

Khi dữ liệu của Sổ sức khỏe điện tử được liên thông với Cơ sở dữ liệu quốc gia hiển thị trên ứng dụng VNEID, người dân, cơ sở khám chữa bệnh đều được hưởng lợi từ quá trình chuyển đổi số y tế.

Tuy nhiên, ông Nguyễn Trường Nam cho biết đến ngày 10/4/2024, việc liên thông vẫn chưa hoàn thành, đang trong giai đoạn thí điểm tại thành phố Hà Nội. Hiện, các giải pháp kỹ thuật để kết nối, lưu chuyển dữ liệu giữa các bên đã hoàn thành.

Dữ liệu hồ sơ cá nhân từ các cơ sở y tế đã đổ về C06-Bộ Công An được 18 triệu bản ghi. Hiện tại C06-Bộ Công an vẫn đang trong quá trình xử lý dữ liệu, chưa đổ trả dữ liệu hồ sơ về kho dữ liệu của Bộ Y tế.

Nguyên nhân là do 3 bên gồm Bộ Y tế, Bảo hiểm xã hội Việt Nam và C06-Bộ Công an chưa ký kết được quy chế phối hợp để triển khai. Thời gian tới, khi quy chế phối hợp được thống nhất ban hành, mức độ chặt chẽ về pháp lý sẽ được đảm bảo để 3 bên thực hiện chia sẻ dữ liệu.

Ông Nguyễn Trường Nam cho biết thêm hiện tại, các đơn vị liên quan đang xem xét kết quả, hiệu quả của việc triển khai thí điểm sử dụng Sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNEID tại Hà Nội.

Về vấn đề phối hợp liên thông giữa 3 bên, Bộ Y tế là đơn vị soạn thảo quy chế phối hợp nên đã sẵn sàng thực hiện. C06-Bộ Công an đã đồng ý với quy chế. Bảo hiểm xã hội Việt Nam vẫn đang cân nhắc.

Hà Nội làm thí điểm
Để thực hiện kết nối, hiển thị thông tin sức khỏe của mọi người người dân trên ứng dụng VNEID, Hà Nội là địa phương thí điểm triển khai sử dụng Sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNEID từ tháng 11/2023 với lộ trình 3 giai đoạn.

Cụ thể, hết giai đoạn 1 (ngày 31/12/2023), các đơn vị tạo lập Sổ sức khỏe điện tử cho người dân từ cơ sở dữ liệu đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; dữ liệu dân cư của người dân trên địa bàn thành phố và chuẩn hóa thông tin.

Người dân sử dụng căn cước công dân gắn chíp thay thẻ Bảo hiểm y tế đi khám chữa bệnh tại Trung tâm Y tế huyện Hiệp Hòa, Bắc Giang. (Ảnh: Đồng Thúy/TTXVN)

Hết giai đoạn 2 (ngày 31/3/2024), các đơn vị hoàn thành cập nhật kết quả khám, chữa bệnh, dữ liệu tiêm chủng người dân trên địa bàn thành phố đi khám tại các cơ sở khám chữa bệnh công lập và ngoài công lập trên địa bàn lên kho dữ liệu Sổ sức khỏe điện tử của thành phố Hà Nội, tiến tới kết nối, chia sẻ thông tin sức khỏe của người dân trên địa bàn thành phố lên ứng dụng VNEID của Bộ Công an.

Giai đoạn 3 từ ngày 1/4/2024, công an thành phố phối hợp với các tổ chức đoàn thể thường xuyên rà soát thông tin hành chính của người dân biến động (còn thiếu, đã chuyển khỏi địa bàn, tử vong...) lên hệ thống Sổ sức khỏe điện tử.

Mục tiêu đặt ra là toàn thành phố Hà Nội phấn đấu 100% người dân sống, làm việc ổn định trên địa bàn Hà Nội được cấp Sổ sức khỏe điện tử cá nhân, qua đó hình thành cơ sở dữ liệu hồ sơ sức khỏe điện tử thành phố Hà Nội; 100% thông tin sức khỏe y tế của người dân trên địa bàn thành phố được theo dõi, quản lý thông qua dữ liệu số, đồng thời được chia sẻ, kết nối với các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành phục vụ nhu cầu giải quyết công việc, thủ tục hành chính của người dân, doanh nghiệp và các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố.

Về kết quả liên thông, chuyển dữ liệu của Sổ sức khỏe điện tử hiển thị trên ứng dụng VNEID, Thượng tá Nguyễn Anh Tuấn, Phó Giám đốc Trung tâm Dữ liệu quốc gia về dân cư, Cục C06-Bộ Công an cho biết tính đến ngày 9/4/2024 đã có 378/673 đơn vị của Hà Nội tương đương với gần 2 triệu hồ sơ sức khỏe điện tử được tiếp nhận truyền lên hệ thống của Bảo hiểm xã hội Việt Nam để đồng bộ đầy đủ 48 trường thông tin cho mỗi cá nhân.

Thượng tá Nguyễn Anh Tuấn chia sẻ để liên thông dữ liệu, các đơn vị thống nhất Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội sẽ chủ động hướng dẫn cho người dân trên địa bàn thành phố thực hiện.

Bộ Y tế là đơn vị xây dựng hướng dẫn chung về các bước trong quy trình liên thông dữ liệu trên phạm vi toàn quốc. Dự kiến hướng dẫn sẽ được Bộ Y tế ban hành trong tháng 6/2024.

Để đẩy nhanh tiến độ liên thông dữ liệu trong thời gian tới, Bộ Y tế cần sớm ban hành hướng dẫn các văn bản để triển khai đồng bộ Sổ sức khỏe điện tử trên toàn quốc; tiếp tục đôn đốc các bệnh viện tiếp tục đồng bộ dữ liệu về hệ thống của Bảo hiểm xã hội Việt Nam để hiển thị trên ứng dụng VNEID.

Để đẩy nhanh tiến độ liên thông dữ liệu, Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn đã chỉ đạo Cục Quản lý khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) khẩn trương hoàn thiện quy định các trường thông tin sức khỏe cá nhân hiển thị trên ứng dụng VNEID thí điểm trên địa bàn Hà Nội làm cơ sở triển khai toàn quốc.

Thứ trưởng Bộ Y tế cũng đề nghị Cục Khoa học Công nghệ và Đào tạo (Bộ Y tế) phối hợp Trung tâm Thông tin y tế Quốc gia, các Vụ, Cục, đơn vị liên quan để hoàn thành Quy chế phối hợp chia sẻ dữ liệu và phối hợp công tác giữa Bộ Y tế, Bộ Công an và Bảo hiểm xã hội Việt Nam thực hiện Đề án 06 của Chính phủ, thúc đẩy việc kết nối Sổ sức khỏe điện tử lên ứng dụng VNEID, góp phần thực hiện mục tiêu chuyển đổi số của ngành Y tế./.

Theo TTXVN/Vietnam+