Năm 2022 sẽ chuyển đổi hơn 6.000ha sang rau màu, cây ăn trái

16/11/2021 - 06:29

 - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn An Giang cho biết, năm 2022, tỉnh dự kiến chuyển đổi 6.054ha lúa kém hiệu quả sang trồng rau màu, cây ăn trái. Trong đó, rau dưa các loại 1.345ha, cây màu 2.159ha, cây ăn trái 2.549ha. Đây là diện tích chuyển đổi thực hiện theo Quyết định 1994/QĐ-UBND của UBND tỉnh về kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng từ đất trồng lúa kém hiệu quả sang rau, màu và cây ăn trái giai đoạn 2021-2025, nhằm đảm bảo kinh tế cho người dân, góp phần tăng trưởng của ngành nông nghiệp.

A A

An Giang tiếp tục chuyển đổi trồng rau màu, cây ăn trái

Vụ đông xuân 2021-2022 sắp tới, tổng diện tích chuyển đổi rau màu và cây ăn trái khoảng 2.449ha, trong đó cây ăn trái chuyển đổi thêm khoảng 813ha, chủ yếu là xoài, mít, chuối, cây có múi, nhãn, sầu riêng…

Đến cuối năm 2021, diện tích cây ăn trái trên địa bàn tỉnh An Giang khoảng 18.364ha. Nếu chuyển đổi theo đúng kế hoạch, đến cuối năm 2022 sẽ có khoảng 21.000ha cây ăn trái.

HOÀNG XUÂN